Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz euro bylo nalezeno překladů: 52 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 51).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Euro - Euro [fin.]
peněžní měna v Evropě {ju:rC}
Convention on the Conservation of European Wildlife *** - Convention on the Conservation of European Wildlife *** [eko.]
EEB European Environmental Bureau - European Environmental Bureau [eko.]
EEC European Economic Community - European Economic Community [eko.]
EROS European River Ocean System - European River Ocean System [eko.]
euroasijský - Eurasian adj:
{jUrJGIn}
Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft EWG - European Economic Community [eko.]
Europe - Europe n: [jmén.]
příjmení {jUrHp}
European Atomic Energy Community - European Atomic Energy Community [eko.]
European Economic Community EEC - European Economic Community [eko.]
European Environmental Bureau EEB - European Environmental Bureau [eko.]
European River Ocean System EROS - European River Ocean System [eko.]
European Union - EU
europium - europium n:
{jUrCpi:Hm}
euroskeptický - eurosceptic adj:
pochybující o smyslu evropské integrace
Eurošek - Eurocheque
GRAEL Green Alternative European Link - Green Alternative European Link [eko.]
Green Alternative European Link GRAEL - Green Alternative European Link [eko.]
neurobiologie - neurobiology
neúrodný - barren adj:
{bErHn}
neúrodný - poor adj:
{pUr}
neurofyziologický - neurophysiological adj:
neurofyziologie - neurophysiology n:
neurogeneze - neurogenesis
neuroglie - neuroglia n:
neurochirurg - neurosurgeon n:
{nUrCsRZHn}
neurochirurgie - neurosurgery n: [med.]
neurolog - neurologist
{nUra:lHZHst}
neurologický - neurological
{nUrHla:ZIkHl}
neurologicky - neurologically
neurologie - neurology
{nUra:lHZi:}
neurologové - neurologists
neurom - neuroma
neuron - neuron n:
neuron - neurone n:
neuronový - neuronal
neurony - neurons n: pl.
{nUra:nz}
neuropatie - neuropathy n:
{nUrCpEQi:}
neuroplastika - neuroplasty
neurosyfilis - neurosyphilis
neurotický - neurotic adj:
{nUra:tIk}
neuroticky - neurotically adv:
neurotik - neurotic n:
{nUra:tIk}
neurovnaný - unset adj:
{Hnset}
neuróza - neurosis
{nUrCsHs}
neurozený - low-born adj:
neurozený - lowborn adj:
{lCbOrn}
neurozený - untitled adj:
neurózy - neuroses
{nUrCsi:z}
United States Air Forces in Europe - USAFE [zkr.] [voj.]
vědy zkoumající neurony - neuroscience
{njUrCsTHns}
výběžek neuronu - axon
{Eksa:n}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit euro do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "euro" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž