Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz eso bylo nalezeno překladů: 107 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
eso - ace
{Js}
eso - big shot n:
eso - crackerjack n:
{krEkRZEk}
eso - hotshot n:
{ha:Sa:t}
eso - humdinger n:
{hAmdINR}
eso - ripper n: [slang:]
skvělý příklad svého druhu {rIpR}
eso - zinger n: [slang.]
{zINR}
adresování - addressing
{HdresIN}
adresováno - addressed
{Hdrest}
adresovat - address
{Hdres}
adresovatelně - addressable
{HdresHbHl}
adresovatelnost - addressability adj:
agesor - aggressor n:
{HgresR}
agresor - aggressor n:
{HgresR}
akcesorní - accessory
{EksesRi:}
blueso - blue
{blu:}
blueso - bluesy adj:
centrální procesorová jednotka - central processing unit
černé těleso - blackbody
čtyřjádrový (procesor) - quad-core adj:
depresor - depressor n:
desorbér - desorber [eko.]
desorpce - desorption n:
desorpce vodní páry - water vapour desorption [eko.]
dokonavé sloveso - perfective verb
Eso Rimmer - ace Rimmer [jmén.]
hrdina ze seriálu Red Dwarf
esoterický - esoteric adj:
{esHtehrIk}
esoterický - recondite adj:
{rekHndTt}
esoterismus - esotericism
esovitý - sigmoid adj:
espreso - espresso n:
{esprehsC}
Global Resource Information Database GRID - Global Resource Information Database [eko.]
GRID Global Resource Information Database - Global Resource Information Database [eko.]
hl.m. - Lesotho - Maseru n: [jmén.]
hl.m. - Minnesota v USA - St. Paul n: [jmén.]
IBPGR International Board for Plant Genetic Resources - International Board for Plant Genetic Resources [eko.]
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR - International Board for Plant Genetic Resources [eko.]
Jameson - Jameson n: [jmén.]
příjmení {ZJmsHn}
jednoprocesorový - uniprocessor adj:
keson - caisson [tech.]
Kesonová nemoc - Decompression Sickness [med.]
klávesová zkratka - shortcut key [it.]
koleso - paddlewheel n:
koleso - wheel
{wi:l}
kolesový parník - paddle boat n:
kompresor - compressor n:
{kHmpresR}
koncesovaný - concession adj:
{kHnseLHn}
konečné těleso - finite field n: [mat.]
kongreso - congressional adj:
{kHngreLHnHl}
koprocesor - coprocessor n:
{kCpra:sesR}
lesoň - bushbuck
Lesotho - Lesotho n: [jmén.]
{lesCQC}
meziproceso - interprocess adj:
mikroprocesor - microprocessor n:
{mTkrCpra:sesR}
mikroprocesory - microprocessors n: pl.
{mTkrCpra:sesRz}
multiprocesor - multiprocessor n:
{mAlti:pra:sesR}
multiprocesory - multiprocessors n: pl.
námitka, nesouhlas - objection [eko.]
{HbZekLHn}
Natural Resources Defence Council - Natural Resources Defence Council [eko.]
neadresovaný - unaddressed adj:
{AnHdrest}
neadresovatelný - unaddressable adj:
nedokonavé sloveso - imperfective verb
nekongreso - non-Congressional
nesobeckost - selflessness n:
nesobeckost - unselfishness n:
nesobecký - outgoing adj:
{VtgCIN}
nesobecký - selfless adj:
{selflHs}
nesobecky - selflessly adv:
nesobecký - unselfish adj:
nesobecky - unselfishly adv:
nesociální - antisocial adj:
{EntIsCLHl}
nesociální - unsocial adj:
nesolventnost - insolvency n:
{Insa:lvHnsi:}
nesouběžný - nonparallel
nesoucí - carrying adj:
{kEri:IN}
nesoucí kříž - cruciferous
nesoucitně - unsympathetically adv:
nesoucitný - unsympathetic adj:
{HnsImpHQetIk}
nesoudělnost - incommensurability n: [mat.]
nesoudělný - incommensurable adj: [mat.]
nesoudní - nonjudicial
nesoudržnost - incoherence n:
{InkChIrHns}
nesoudržný - incoherent adj:
{InkChIrHnt}
nesouhlas - contradiction n:
{ka:ntrHdIkLHn}
nesouhlas - deprecating
{deprHkJtIN}
nesouhlas - disaccord n:
nesouhlas - disagreement n:
{dIsHgri:mHnt}
nesouhlas - disapprobation n:
nesouhlas - disapproval n:
{dIsHpru:vHl}
nesouhlas - disfavour n:
nesouhlas - dissent
{dIsent}
nesouhlas - divarication n:
nesouhlas - nonacceptance
nesouhlas - objection
{HbZekLHn}
nesouhlas s vládou - dissidence
{dIsHdIns}
nesouhlas, rozpor, nesrovnalost - discrepancy [eko.]
{dIskrepHnsi:}
nesouhlasí - disagrees v:
{dIsHgri:z}
nesouhlasící - disagreeing adj:
{dIsHgri:IN}
nesouhlasící - discordant adj:
{dIskOrdHnt}
nesouhlasící - dissentient adj:
nesouhlasil - disagreed v:
{dIsHgri:d}
nesouhlasil - disapproved v:
{dIsHpru:vd}
nesouhlasil - unapproved v:
{AnHpru:vd}
nesouhlasit - disaccord v:
nesouhlasit - disagree v:
{dIsHgri:}
nesouhlasit - disagree
{dIsHgri:}
nesouhlasit - dislike v:
{dIslTk}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit eso do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "eso" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž