Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz elég bylo nalezeno překladů: 95 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 95).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
delegace - delegacy n:
delegace - delegation
{delHgJLHn}
delegace - delegations n: pl.
{delHgJLHnz}
delegace - deputation n:
delegát - delegate n: pl.
{delHgJt}
delegáti - delegates n: pl.
{delHgJts}
delegáti - deputation n:
delegoval - deputed v:
delegování - delegacy n:
delegovaný - deputed adj:
delegovat - depute v:
deleguje - delegates v:
{delHgJts}
elegán - fop n:
elegance - chic
{Li:k}
elegance - concinnity n:
elegance - courtliness n:
elegance - elegance
{elHgHns}
elegance - grace n:
{grJs}
elegance - gracefulness
elegance - nattiness
elegance - neatness
{ni:tnHs}
elegance - panache n:
{pHna:L}
elegance - smartness n:
elegantně - becomingly adv:
elegantně - courtly adv:
{kOrtli:}
elegantně - elegantly adv:
{elIgHntli:}
elegantně - fashionably adv:
{fELHnHbli:}
elegantně - gracefully
{grJsfHli:}
elegantně - nattily
{nEtHli:}
elegantně - smartly adv:
{sma:rtli:}
elegantně - stylishly adv:
{stTlILli:}
elegantní - becoming adj:
{bIkAmIN}
elegantní - chic
{Li:k}
elegantní - dapper adj:
{dEpR}
elegantní - dinky
{dINki:}
elegantní - distinguished
{dIstINgwILt}
elegantní - dressy adj:
{dresi:}
elegantní - elegant
{elHgHnt}
elegantní - fashionable
{fELHnHbHl}
elegantní - graceful
{grJsfHl}
elegantní - neat
{ni:t}
elegantní - polite adj:
{pHlTt}
elegantní - posh adj:
{pa:L}
elegantní - smart
{sma:rt}
elegantní - snazzy
{snEzi:}
elegantní - stylish adj:
{stTlIL}
elegantní - swank [hovor.]
{swENk}
elegantní - swanky adj:
{swa:Nki:}
elegantní sídliště - exurb
elegický - elegiac adj:
elegie - elegy n:
fototelegrafie - telephotograph n:
fototelegram - telephoto n:
kupčení, nelegální obchod - traffic
{trEfIk}
mající nelegální obsah - xxx
nedbalá elegance - rugged elegance
neelegance - gracelessness
neelegance - inelegance n:
neelegantní - inelegant adj:
neelegantní - unfashionable adj:
{HnfELHnHbaxl}
neelegantnost - inelegance n:
nelegálně - illegally
{Ili:gHli:}
nelegální - illegal
{Ili:gHl}
nelegální - nonlegal
nelegální kopírování - pirating n:
{pTrHtIN}
nelegální obchodování - trafficking n:
{trEfIkIN}
nelegitimně - illegitimately adv:
nelegitimní - illegitimate
{IlIZItHmiht}
nelegitimní - misbegotten adj:
{mIsbHga:tHn}
nelegitimnost - illegitimacy n:
{IlIZItHmHsi:}
nelegovaný - unalloyed adj:
{HnElYd}
odesílatel telegrafu - wirer n:
prudce elegantní - classiest adj:
prudká elegance - classiness
prudká elegance - swank [hovor.]
{swENk}
radiotelegraf - radiotelegraph n:
radiotelegrafie - radiotelegraphy n:
telegraf - telegraph n:
{telHgrEf}
telegraf - wire
{wTR}
telegrafická tečka - dit
telegrafický - telegraphese adj:
telegrafický - telegraphic adj:
telegrafie - telegraphy
telegrafista - telegrapher n:
telegrafista - telegraphist n:
telegrafoval - cabled v:
{kJbHld}
telegrafovat - cable v:
{kJbHl}
telegrafovat - telegraph v:
{telHgrEf}
telegrafovat - wire v:
{wTR}
telegram - cable n:
{kJbHl}
telegram - radiogram n:
zpráva přenesená radiotelegrafem
telegram - telegram n:
{telHgrEm}
telegram - wire
{wTR}
telegramy - telegrams n: pl.
{telHgrEmz}
užitná hodnota, delegovaná - use value, vicarious [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit elég do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "elég" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž