Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz elán bylo nalezeno překladů: 111 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
elán - elan n:
{i:lHn}
elán - ginger n:
{ZInZR}
elán - gusto n:
{gAstC}
elán - moxie n:
{ma:ksi:}
elán - sap n:
{sEp}
elán - spirit n:
{spIrHt}
elán - verve n:
{vRv}
elán - vim n:
{vIm}
elán - zest n:
{zest}
elán - zing n:
{zIN}
elán - zip n:
{zIp}
bez elánu - unenthusiastically
Cleveland - Cleveland n: [jmén.]
příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA, mužské křestní jméno {kli:vlHnd}
Copeland - Copeland n: [jmén.]
příjmení {kCplHnd}
čínský porcelán - china
{STnH}
Delaney - Delaney n: [jmén.]
příjmení {dHlJni:}
dělání - doing n:
{du:IN}
dělání kuk - peek-a-boo
dělání kuk - peekaboo
dělání kuk např. na malé dítě - pee-ka-boo
dělání narážek - alluding v:
{Hlu:dIN}
dělání symbolického např. odporu - tokenism
{tCkHnIzHm}
Delano - Delano n: [jmén.]
příjmení {dIla:nC}
dělaný na zakázku - tailor-made
distributor padělaných peněz - utterer
dobře udělaný - well-made adj:
dodělání - detailing n:
{dItJlIN}
domorodá pevnost na Novém Zélandě - pa n: [hist.]
{pa:}
elán pro něco (for...) - zeal n:
{zi:l}
flagelant - flagellant n:
hl.m. - Nový Zéland - Wellington n: [jmén.]
{welINtHn}
Ireland - Ireland n: [jmén.]
příjmení {TRlHnd}
kastelánka - chatelaine n:
klasické vzdělání - polite learning n:
Langeland - Langeland n: [jmén.]
příjmení {lJNgIlHnd}
Leland - Leland n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {li:lHnd}
Loveland - Loveland n: [jmén.]
příjmení {lAvlHnd}
málo vzdělaný - undereducate
melancholický - blue adj:
{blu:}
melancholický - dreary adj:
{drIri:}
melancholický - melancholic adj:
{melHnka:lIk}
melancholický - melancholy adj:
{melHnka:li:}
melancholický - somber
{sa:mbR}
melancholický - sombre
melancholický - sorrowful adj:
{sa:rCfHl}
melancholický - wistful adj:
{wIstfHl}
melancholicky hledět - languish v:
{lENgwIL}
melancholie - gloom n:
{glu:m}
melancholie - melancholia n:
melancholie - melancholy adv:
{melHnka:li:}
melancholik - melancholiac n:
melancholik - melancholic n:
{melHnka:lIk}
melanin - melanin n:
{melHnHn}
melanóza - melanosis
město - Nový Zéland - Auckland n: [jmén.]
{a:klHnd}
město - Nový Zéland - Christchurch n: [jmén.]
město - Nový Zéland - Dunedin n: [jmén.]
{du:nHdIn}
Moreland - Moreland n: [jmén.]
příjmení {mOrlHnd}
nedělání - refraining n:
{rIfrJnIN}
nedodělaný - undone adj:
{HndAn}
neobdělaný - fallow adj:
{fElC}
neobdělaný - raw adj:
{rO}
neobdělaný - uncultivated adj:
neudělaný - undone
{HndAn}
nevydělaný příjem - unearned income
nevzdělanec - philistine n:
{fIlHsti:n}
nevzdělanost - commonness n:
nevzdělaný - benighted adj:
{bInTtId}
nevzdělaný - ignorant adj:
{IgnRHnt}
nevzdělaný - lowbrow adj:
nevzdělaný - uncultured adj:
nevzdělaný - undereducate
nevzdělaný - uneducated adj:
{HneZUkJtId}
nevzdělaný - unlettered adj:
nevzdělaný - untaught adj:
nevzdělaný - untutored adj:
Novozélanďan - New Zealander
Nový Zéland - New Zealand
organizace pro vědu, kulturu a vzdělání - UNESCO n:
{ju:neskC}
organizace pro vzdělání a zdraví dětí - UNICEF
{ju:nHsef}
padělání - counterfeiting n:
{kVntRfItIN}
padělání - forgery n:
{fOrZRi:}
padělání - forging n:
{fOrZIN}
padělání - fraud
{frOd}
padělaný - bogus adj:
{bCgHs}
padělaný - faked
{fJkt}
padělaný - forged adj:
{fOrZd}
padělaný - phoney adj:
{fCni:}
padělaný - phony adj:
{fCni:}
plný elánu - zippy adj: [hovor.]
{zIpi:}
podělaný - fucking adj: [vulg.]
podělaný - yellow-bellied adj: [slang.]
polovzdělanec - smatterer n:
polovzdělaný - smattering adj:
{smEtRIN}
porcelán - china n:
{STnH}
porcelán - porcelain n:
{pOrsHlHn}
porcelán - pottery n:
{pa:tRi:}
porcelánová zubní korunka - jacket crown n: [med.]
porcelánové nádobí - chinaware
předělání - redoing n:
{ri:du:IN}
předělání - redrafting n:
předělání - reworking n:
{ri:wRkIN}
předělaný - converted adj:
{kHnvRtId}
předělaný - rearranged adj:
{ri:RJnZd}
předělaný - redesigned adj:
{ri:dIzTnd}
předělaný - redone adj:
{ri:dAn}
předělaný - remade adj:
{ri:mJd}
Roseland - Roseland n: [jmén.]
příjmení {rCzlHnd}
sebevzdělání - self-improvement n:
sebevzdělaný - self-educated adj:
slon v porcelánu - a bull in a china shop

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit elán do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "elán" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž