Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz efektivnost bylo nalezeno překladů: 35 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 32).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
efektivnost - effectiveness
{IfektIvnHs}
efektivnost - efficaciousness n:
efektivnost - efficacy n:
{efIkEsi:}
analýza efektivnosti nákladů - CEA [eko.]
{si:}
analýza efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis. [eko.]
analýza efektivnosti nákladů - cost-effectiveness analysis [eko.]
efektivnost a udržitelnost - efficiency and sustainability [eko.]
efektivnost a znečištění - efficiency and pollution [eko.]
efektivnost energie, metody - energy efficiency, methods of [eko.]
efektivnost mýcení lesa - efficiency and forest harvesting. [eko.]
efektivnost nákladů - cost effectiveness
efektivnost použití pesticidů - effectiveness of pesticide application [eko.]
efektivnost rybolovu - efficiency and fisheries [eko.]
efektivnost řízení populace - efficiency and population control [eko.]
efektivnost vlastnických práv - efficiency and property rights [eko.]
efektivnost výroby - productive efficiency [eko.]
efektivnost výstupu - outcome efficiency. [eko.]
efektivnost, ekonomická - efficiency, economic [eko.]
efektivnost, proces - efficiency, process [eko.]
efektivnost, technická - efficiency, technical [eko.]
ekologická efektivnost - ecological efficiency [eko.]
ekonomická efektivnost použití pesticidu - economic effectiveness of pesticide application [eko.]
model dynamické efektivnosti - dynamic efficiency model [eko.]
model statické efektivnosti - static efficiency model [eko.]
nákladová efektivnost - cost-effectiveness [eko.]
obnova maximální efektivnosti - Maximum Efficiency Recovery. [eko.]
optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis, optimisation procedure [eko.]
pravidlo nákladové efektivnosti - cost-effectiveness rule [eko.]
princip efektivnosti nákladů - cost-effectiveness principle [eko.]
redukce emisí, politika nákladové efektivnosti - emission reduction, cost effective policies [eko.]
společenská efektivnost - social efficiency [eko.]
standard efektivnosti - efficiency standard [eko.]
statická efektivnost - udržitelný výnos v rybářství - static-efficient sustained yield in fisheries [eko.]
teorém politické neefektivnosti - policy ineffectiveness theorum [eko.]
výrobní efektivnost - productive efficiency [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit efektivnost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "efektivnost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž