Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz drenáž bylo nalezeno překladů: 57 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 54).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
drenáž - drain
{drJn}
drenáž - drainage
{drJnHZ}
drenáž - drainpipe
bezvýkopová technologie výstavby drenáže - excavationless technology of drainage construction [eko.]
blesková drenáž - zig zag drainage [eko.]
drenáž s hloubkovým kypřením - drainage with depth-loosening [eko.]
drenáž s krtkováním - molening drainage [eko.]
drenáž s podrýváním - drainage with deep digging [eko.]
drenáž s podrýváním - drainage with digging [eko.]
drenážní filtr - drainage filter [eko.]
drenážní objekt - drainage structure [eko.]
drenážní odtok - drainage discharge [eko.]
drenážní potrubí - drainage pipe line [eko.]
drenážní proudění - drainage flowing [eko.]
drenážní rýha - drainage trench [eko.]
drenážní síť - drainage network [eko.]
drenážní skupina - drainage group [eko.]
drenážní souřad - conducting drainage assembly [eko.]
drenážní stroj - drainage machine [eko.]
drenážní systém skládky - landfill drainage system [eko.]
drenážní šachtice - drainage inspection well [eko.]
drenážní šachtice - drainage well [eko.]
drenážní trubka - drain tile [eko.]
drenážní tvarovka - drain fitting [eko.]
drenážní voda - drainage water [eko.]
drenážní výusť - drainage outlet structure [eko.]
dvouetážová drenáž - combination drainage [eko.]
dvouetážová drenáž - two-layer drainage [eko.]
horizontální drenáž - horizontal drainage [eko.]
hustota drenážní sítě - drainage network density [eko.]
kombinovaná drenáž - combined drainage [eko.]
koncovka (drenáže) - ending [eko.]
{endIN}
krtčí drenáž - mole drainage [eko.]
křížová drenáž - cross drainage [eko.]
navlažovací drenáž - Peterson drainage [eko.]
neustálené drenážní proudění - unsteady drainage flowing [eko.]
ojedinělá drenáž - isolated drainage [eko.]
plošná drenáž - areal drainage [eko.]
podélná drenáž - longitudinal drainage [eko.]
protisměrná drenáž - zigzag drainage [eko.]
příčná drenáž - transversal drainage [eko.]
regulační drenáž - regulation drainage [eko.]
Rérollova drenáž - Rérolle drainage system [eko.]
specifický drenážní odtok - drainage discharge module [eko.]
specifický drenážní odtok - specific drainage discharge rate [eko.]
systematická drenáž - systematic drainage [eko.]
štěrbinová drenáž - slotted drainage [eko.]
tranzientní drenážní proudění - transient drainage flowing [eko.]
trubková drenáž - pipe drainage n: [eko.]
trubková drenáž - tile drainage [eko.]
ustálené drenážní proudění - steady drainage flowing [eko.]
vertikální drenáž - vertical drainage [eko.]
vstupní odporová výška drenážní trubky - input resistance height of drain tile [eko.]
výkopová technologie výstavby drenáže - excavation technology of drainage construction [eko.]
výplň drenážní rýhy - drain trench filling [eko.]
zásyp drenážní rýhy - drain trench backfilling [eko.]
zátka (drenáže) - stopper [eko.]
{sta:pR}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit drenáž do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "drenáž" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž