Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dozor bylo nalezeno překladů: 43 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 35).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dozor - control n:
{kHntrCl}
dozor - guidance n:
{gTdHns}
dozor - supervising n:
{su:pRvTzIN}
dozor - supervision n:
{su:pRvIGHn}
dozor - surveillance n:
{sRvJlHns}
dozor - survey n:
{sRvJ}
dozor - wardenship n:
dozor - wardship n:
dozor nad výrobkem - product stewardship [eko.]
dozor při testu - invigilator
dozorce - boss
{ba:s}
dozorce - controller
{kHntrClR}
dozorce - custodian n:
{kHstCdi:Hn}
dozorce - guardian n:
{ga:rdi:Hn}
dozorce - inspector
{InspektR}
dozorce - overseer n:
{CvRsi:R}
dozorce - superintendent n:
{su:pRHntendHnt}
dozorce - surveyor n:
{sRvJR}
dozorce - warder n:
{wOrdR}
dozorce nad otroky - slave driver n:
dozorce nad otroky - slave-driver
dozorci - custodians n: pl.
{kHstCdi:Hnz}
dozorci - supervisors n: pl.
{su:pRvTzRz}
dozorci - wardens n: pl.
{wOrdHnz}
dozorci - warders n: pl.
dozorci ve vězení - jailers n:
dozorčí - peacekeeping adj:
{pi:ski:pIN}
dozorčí - supervisor
{su:pRvTzR}
dozorčí - supervisory adj:
{su:pRvTzRi:}
dozorčí důstojník - warrant officer n:
dozorkyně - wardress
dozory - supervisions n: pl.
inspektor, dozorce - inspector [eko.]
{InspektR}
mírový dozorčí - peacekeeper n:
{pi:ski:pR}
mít dozor - supervise
{su:pRvTz}
národní systém dozoru nad kvalitou vody - NWQSS [eko.]
osoba pověřená dozorem - proctor
{pra:ktR}
stálý dozor - Surveillance
{sRvJlHns}
úřad dozorce - controllership
vězeňská dozorkyně - matron
{mJtrHn}
vězeňský dozorce - jailer
vězeňský dozorce - jailor
vrchní dozorce - supervisor n:
{su:pRvTzR}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dozor do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dozor" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž