Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dos bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
DOS - DOS [it.] [jmén.]
diskový operační systém {dOs}
(koňské) dostihy - horseracing
1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr. - MAC [eko.]
{mEk}
absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) - absolute physical scarcity [eko.]
akutní nedostatek - acute shortage
aldosteron - aldosterone n:
dosud - hitherto
{hIDRtu:}
Barbados - Barbados n: [jmén.]
{ba:rbJdCs}
bedostatek - draw-back [eko.]
biologická dostupnost - bioavailability [eko.]
Stupeň do jakého se chemická látka stane dostupnou pro cílovou tkáň po podání resp. po expozici.
bledost - bloodlessness n:
bledost - luridness n:
bledost - paleness n:
bledost - pallidness n:
bledost - pallor n:
cenově dostupný - affordable
{HfOrdHbHl}
cenově nedostupný - unaffordable
{HnHfOrdHbaxl}
cestování dostavníkem - staging
{stJZIN}
cizorodost - heterogeneousness n:
Co vidíš to dostaneš - WYSIWYG n: [zkr.] [it.]
ctižádost - ambition n:
{EmbILHn}
ctižádostivě - ambitiously adj:
{EmbILHsli:}
ctižádostivec - high-flier n:
ctižádostivec - high-flyer n:
ctižádostivec - highflier n:
{hTflTR}
ctižádostivec - highflyer n:
ctižádostivý - ambitious adj:
{EmbILHs}
ctižádostivý - aspiring
{HspTrIN}
ctižádostivý - pushy adj: [hovor.]
{pULi:}
ctižádostivý člověk - name-dropper
deficit, schodek, manko, nedostatek - deficiency [eko.]
{dIfILHnsi:}
desktopové prostředí s volně dostupným zdrojovým kódem - Gnome n:
dosadit - constitute v:
{ka:nstHtu:t}
dosadit - install v:
{InstOl}
dosadit - instate
koho
dosadit na trůn - enthrone
dosah - coverage n:
{kAvRHZ}
dosah - purview n:
{pRvju:}
dosah - radius n:
{rJdi:Hs}
dosah - range n:
{rJnZ}
dosah - scope n:
{skCp}
dosah - sphere
{sfIr}
dosah živočichů - range of animals [eko.]
dosáhl - achieved
{HSi:vd}
dosáhl - reached
{ri:St}
dosáhl něčeho - consummated
{ka:nsHmJtHd}
dosáhne - reaches v:
{ri:SHz}
dosáhne - will attain v:
dosáhnout - accomplish v:
čeho {Hka:mplIL}
dosáhnout - achieve
{HSi:v}
dosáhnout - achieve st.
čeho
dosáhnout - acquire v:
{HkwTR}
dosáhnout - attain
{HtJn}
dosáhnout - chalk up v:
dosáhnout - command
{kHmEnd}
dosáhnout - get v:
{get}
dosáhnout - procure
čeho {prCkjUr}
dosáhnout - reach
{ri:S}
dosáhnout cíle - to achieve a goal
dosáhnout částky - add up to [id.]
dosáhnout maxima - hit the ceiling n:
dosáhnout na - get up to
dosáhnout vrcholu - crest
{krest}
dosáhnout zletilosti - come of age
dosáhnutelný - acquirable
dosahoval - reached
{ri:St}
dosahovat - achieve
{HSi:v}
dosahovat - reach
{ri:S}
dosahovat - reach into v:
dosahovat průměru - average out
dosahovat výše 20 000 Kč - amount to CZK 20,000
dosahuje - achieves v:
{HSi:vz}
dosahuje - attains v:
{HtJnz}
dosahující - ranging adj:
{rJnZIN}
dosahující - reaching adj:
{ri:SIN}
dosahy - ranges n: pl.
{rJnZHz}
dosavadní - actual adj:
{EkSHwHl}
dosavadní - present adj:
{pri:zent}
dosavadní - up to now adj:
dosazení - assignment n:
{HsTnmHnt}
dosazení - injection
{InZekLHn}
dosazení lidé - placemen n: pl.
do funkcí
dosazení na trůn - enthronement
dosazený - designated adj:
{dezIgnJtId}
dosazený člověk - placeman n:
do funkce
dosazuje - constitutes v:
{ka:nstHtu:ts}
dosažení - achievement n:
{HSi:vmHnt}
dosažení - achieving n:
{HSi:vIN}
dosažení - acquirement n:
dosažení - attainment
{HtJnmHnt}
dosažení - obtainment n:
dosažený - achieved adj:
{HSi:vd}
dosažený - attained adj:
{HtJnd}
dosažený - reached adj:
{ri:St}
dosažitelně - attainably
dosažitelnost - accessibility
{EksesHbIlIti:}
dosažitelnost - attainability n:
dosažitelnost - availability
{HvJlHbIlHti:}
dosažitelnost - reachability n:
dosažitelnost (představitelnost) - availability. [eko.]
dosažitelný - accessible
{EksesHbHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dos do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dos" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž