Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dokument bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dokument - deed n:
{di:d}
dokument - document n:
{da:kjHment}
dokument - writing n:
{rTtIN}
box na nevyřízené dokumenty - in-tray
dokumentace - blueprint
{blu:prInt}
dokumentace - documentation n:
{da:kjHmentJLHn}
dokumentární - documentary adj:
{da:kjHmentRi:}
dokumentární úvěr - documentary credit
dokumentátor - abstractor
dokumentování - documenting n:
{da:kjHmHntIN}
dokumentovaný - documented adj:
{da:kjHmentHd}
dokumentovat - document v:
{da:kjHment}
dokumenty - documentaries n: pl.
{da:kjHmentRi:z}
dokumenty - documents n: pl.
{da:kjHmHnts}
dokumenty - dossier
{dOsjJ}
dokumenty - dossiers
{dOsjJz}
dokumenty - paper n:
{pJpR}
množství dokumentů - a paper trail
nedokumentovaný - undocumented adj:
{Hnda:kjHmentId}
podpůrný dokument - supporting document n:
rukopisný dokument - holograph
sbírka dokumentů - dossier
{dOsjJ}
správce firemních dokumentů - filer
{fTlR}
vlastnost programu, která se chová sice v souladu s dokumentací, ale obecně neočekávaným způsobem - gotcha [it.]
{ga:SH}
výkresová dokumentace - drawing documentation
vyměňován (dokument) - round-tripped adj:
zdokumentovaný - documented adj:
{da:kjHmentHd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dokument do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dokument" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž