Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 107 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
dno - bed n:
{bed}
dno - bedrock n:
{bedra:k}
dno - bottom
{ba:tHm}
dno - floor n:
{flOr}
dno - ground n:
{grVnd}
dno - rock bottom n:
dno - rock-bottom n:
absolutní hodnota - absolute value n: [mat.]
absurdnost - absurdity n:
{HbsRdHti:}
absurdnosti - absurdities n:
{HbsRdHti:z}
administrativní jednoduchost - administrative simplicity [eko.]
akademická hodnost - degree n:
{dIgri:}
astronomická jednotka - astronomical unit
až příliš snadno - almost to easy
bezohlednost - inconsiderateness
bezohlednost - ruthlessness
{ru:QlHsnHs}
bezohlednost - wantonness n:
bezpečnostní protipovodňová stavba - antiflood protective structure [eko.]
bezprostřednost - immediateness n:
bezradnost - quandary n:
{kwa:ndRi:}
beztřídnost - classlessness n:
bezvadnost - faultlessness n:
bezvadnost - flawlessness n:
bezvadnost - immaculateness n:
bezvadnost - impeccability n:
bezvládnost - inertia n:
{InRLH}
bezvýchodnost - inconclusiveness n:
bezvýslednost - fruitlessness n:
bezvýslednost - futility n:
{fju:tIlHti:}
bezvýslednost - ineffectuality n:
běžet naprázdno - idle v:
{TdHl}
bilanční hodnota - book value n:
biologická metoda zneškodňování odpadu - biological method of waste disposal [eko.]
blednout - fade
{fJd}
blednout - fade away v:
blednout - pale v:
{pJl}
blednout ve srovnání - pale by comparison [fráz.]
with sth
blednout ve srovnání - pale in comparison [fráz.]
with sth
bodnout - stab v:
{stEb}
bodnout - stick v:
{stIk}
bodnout - sting v:
{stIN}
bodnout skrz - run through
Britská tepelná jednotka - British thermal unit [zem.]
Britská tepelná jednotka Btu - British thermal unit [eko.]
Btu Britská tepelná jednotka (angl.) - British thermal unit [eko.]
být základnou - base
{bJs}
celková ekonomická hodnota - TEV [eko.]
celková ekonomická hodnota - total economic value [eko.]
cenný, hodnotný, vzácný - valuable [eko.]
{vEljHbHl}
centrální procesorová jednotka - central processing unit
ctihodnost - honourableness n:
ctihodnost - respectability n:
{ri:spektHbIlIti:}
ctihodnost - venerability n:
cudnost - chasteness
cudnost - chastity n:
{SEstHti:}
cudnost - modesty
{ma:dHsti:}
cudnost - purity n:
{pjUrHti:}
cudnost - virtue
{vRSu:}
částečná hodnota - partial value [eko.]
čistá hodnota - net worth [eko.]
daň z přidané hodnoty - value added tax [eko.]
daň z přidané hodnoty - value-added tax
daň z přidané hodnoty - VAT
{vEt}
dát přednost - prefer v:
{prHfR}
dát přednost - yield v:
{ji:ld}
dávání přednosti - yielding n:
zejména v silničním provozu {ji:ldIN}
dávat přednost - prefer v:
{prHfR}
délková jednotka 219,456 m - cable n: [lod.]
{kJbHl}
devalvace (znehodnocení) měny - currency depreciation [eko.]
devalvace, znehodnocení - devaluation [eko.]
{dIvElju:JLHn}
dílčí jednotka - subunit n:
dílčí jednotky - subunits
direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí - environmental impact assessment directive [eko.]
disková jednotka - disk drive
dno koryta toku - channel bed [eko.]
dno nádrže - reservoir bottom [eko.]
dno oceánu - ocean bottom n:
dno rybníka - pond ground [eko.]
dno údolního toku - valley stream bed [eko.]
dnová eroze (toku) - ground erosion [eko.]
dnová rychlost - ground velocity [eko.]
dnová splavenina - stream bed load [eko.]
dnový kal - bottom sludge [eko.]
dnový led - ground ice [eko.]
dnový útvar - ground formation [eko.]
dočasný odvodňovací příkop - temporary draining ditch [eko.]
dočasný odvodňovací příkop - temporary open drain [eko.]
dohlédnout na - keep an eye on n:
dohodnout - agree v:
{Hgri:}
dohodnout - conclude v:
{kHnklu:d}
dohodnout - firm up v:
dohodnout - negotiate
{nHgCLi:Jt}
dohodnout - settle v:
{setHl}
dohodnout se - agree
{Hgri:}
dohodnout se - agreement
be in agreement {Hgri:mHnt}
dohodnout se - come to terms
dohodnout se - settle on
dohodnout se s - come to terms with
dokonale padnoucí - close-fitting adj:
doktrina spojené a individuální zodpovědnosti - joint and several liability doctrine [eko.]
dopadnout - apprehend v:
{EprIhend}
dopadnout - capture v:
{kEpSR}
dopadnout - catch v:
{kES}
dopadnout - come of
dopadnout - come off v:
dopadnout - go against v:
dopadnout - nick
(např. zloděje) {nIk}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž