Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz daň bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Dan - Dan n: [jmén.] [female] [male]
ženské křestní jméno, mužské křestní jméno,příjmení {dEn}
Dán - Dane
{dJn}
dán - given n:
{gIvHn}
daň - tax
{tEks}
plošné zakládání - shallow foundation [stav.]
abundance - abundance [eko.]
{HbAndHns}
Advanced Guidance Research Facility - AGRF [zkr.] [voj.]
andante - andante
{a:nda:ntJ}
antioxidant - antioxidant n: [chem.]
{Enti:a:ksHdHnt}
Autonomous Landing Guidance - ALG [zkr.] [voj.]
bádání - research n:
{ri:sRS}
bez daně - free of tax /tax-free/ [eko.]
blbec,čuromedán - dickhead n:
Bludný Holanďan - Flying Dutchman n:
strašidelná loď
bodání - stinging n:
{stININ}
brouzdání - browsing n:
{brVzIN}
brouzdání - wading n:
{wJdIN}
být unaven hledáním - can't see for looking
CITES Convention on International Trade in Endangered *** - Convention on International Trade in Endangered *** [eko.]
Convention on International Trade in Endangered Species *** - Convention on International Trade in Endangered Species *** [eko.]
čerstvě oddaní - newly-wed
čistý příjem před zdaněním - net profit before tax [eko.]
člověk, kterému je vydán patent - patentee
dálkové ovládání - remote n: [amer.]
{rImCt}
dálkové ovládání - remote control
dálkově ovládaný - remotely controlled
daň srážená ze mzdy - withholding tax
daň z bohatství - wealth tax
daň z darování - gift tax
daň z emisí automobilů - auto emissions tax [eko.]
daň z hlavy - capitation
daň z hlavy - head tax
daň z hlavy - poll tax n:
postihující osoby s volebním právem
daň z kapitálových výnosů - capital gains tax [eko.]
daň z majetku - property tax
daň z nadměrného /překročeného/ zisku - excess profits tax [eko.]
daň z obratu - turnover tax
daň z pozemků - land tax [eko.]
daň z pozemku - land taxes [eko.]
daň z prodeje - sales tax
daň z převodu kapitálu - capital transfer tax [eko.]
daň z přidané hodnoty - value added tax [eko.]
daň z přidané hodnoty - value-added tax
daň z přidané hodnoty - VAT
{vEt}
daň z příjmu - income tax
daň ze zisku korporací - corporate profit tax
daň ze zisku korporací - corporation tax
daň ze znečištění - pollution tax [eko.]
daň, taxa - tax [eko.]
{tEks}
Dana - Dana n: [female] [jmén.]
jméno, příjmení {dJnH}
danajský dar - white elephant n: [přen.]
Dane - Dane n: [jmén.]
příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno {dJn}
daně - taxes
{tEksHz}
dané ceny - prevailing prices
daně za luxusní zboží - levies on luxury items [eko.]
daněk - fallow deer
Daniel - Daniel n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {dEnjHl}
Daniela - Daniela
{da:njelH}
Daniels - Daniels n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {dEnjHlz}
Danielson - Danielson n: [jmén.]
příjmení {dEnjHlsHn}
Dánka - Dane
{dJn}
Danny - Danny n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {dEni:}
daňová mezera - tax loophole [eko.]
daňová povinnost - duty
{du:ti:}
daňová povinnost - tax liability n:
daňová přirážka - surtax n:
{sRtEks}
daňová sazba - tax rate
daňová úleva - tax allowance (allowances against tax) [eko.]
daňová úleva - tax break
daňová úleva - tax concession [eko.]
daňová úleva - tax relief
daňová výjimka - tax exemption [eko.]
daňová výjimka - tax-exempt [eko.]
daňově - fiscally adv:
{fIskHli:}
daňové břemeno - tax burden
daňové prázdniny - tax holiday [eko.]
daňové prohlášení - tax declaration [eko.]
daňové přiznání - tax return
daňové přiznání - W-2 n: [amer.]
daňové úlevy/ úlevy z poplatků - tax allowances/charge reliefs [eko.]
daňové úpravy - tax adjustments [eko.]
daňové útočiště - tax shelter [eko.]
daňové zatížení - tax burden
daňové zúčtování - tax clearance
daňoví poplatníci - taxpayers
{tEkspJRz}
daňový - fiscal
{fIskHl}
daňový - tax adj:
{tEks}
daňový audit - tax audit
daňový dopad - tax incidence [eko.]
daňový formulář - tax form [eko.]
daňový inspektor - tax inspector (inspector of taxes) [eko.]
daňový kód - tax code [eko.]
daňový kredit - tax credit [eko.]
daňový multiplikátor - tax multiplier
daňový návrh - tax proposal
daňový nedoplatek - delinquent tax
daňový odpočet - tax deductions [eko.]
daňový poplatník - tax payer n:
daňový poplatník - taxpayer
{tEkspJR}
daňový poradce - tax adviser (consultant) [eko.]
daňový práh - tax threshold [eko.]
daňový ráj - tax haven
daňový ráj - tax shelter
daňový rok - fiscal year

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit daň do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "daň" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž