Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz děj bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
děj - action
{EkLHn}
děj - craic n: [slang.]
Irsky
dej - give
{gIv}
bazarový prodej - rummage sale
beznaděj - despair
{dIsper}
beznaděj - despairingly adv:
beznaděj - hopelessly adv:
{hCplHsli:}
beznadějně špatný - unregenerate
beznaděj - desolate adj:
{desHlHt}
beznaděj - despairing adj:
{dIsperIN}
beznaděj - desperate
{desprIt}
beznaděj - forlorn adj:
{fRlOrn}
beznaděj - hopeless adj:
{hCplHs}
bytový zloděj - housebreaker
co se děje - what's cooking
co se děje - what's going on
co se děje - what's up
čaroděj - sorcerer
čaroděj - wizard n:
{wIzRd}
čarodějka - enchantress n:
čarodějka - sorceress n:
čarodějnice - hag n:
{hEg}
čarodějnice - hellcat n:
čarodějnice - witch n:
{wIS}
čarodějnice - witches n:
{wISHz}
čarodějnický - magic adj:
{mEZIk}
čarodějnický - witchlike adj:
čarodějnický kult - voodoo
{vu:du:}
čarodějnictví - devilry n:
čarodějnictví - sorcery n:
{sOrsRi:}
čarodějnictví - thaumaturgy n:
čarodějnictví - voodooism n:
čarodějnictví - witchcraft n:
{wISkrEft}
čarodějnictví - witchery n:
čaroděj - magic adj:
{mEZIk}
daň z prodeje - sales tax
dej mi více času - cut me some slack
dej mu co proto - give it to him
dej mu to - give it to him
dej pokoj - keep quiet
dej pokoj! - lay off v: (imper.)
dej! - give! v:
děje se - is going on
děje se - is happening
dejekční kužel - dejection cone [eko.]
dějepis - history n:
{hIstRi:}
dějepisec - historian n:
{hIstOri:Hn}
dějepisec - historiographer n:
dějepisectví - historiography n:
{hIstOri:a:grHfi:}
dějinný - historic adj:
{hIstOrIk}
dějinný - historical adj:
{hIstOrIkHl}
dějiny - history n:
{hIstRi:}
dějiny umění - art history n:
dějiště - locale
{lCkEl}
dějiště - site
{sTt}
dějiště - stage
{stJZ}
dějiště - venue
{venju:}
dějová linie příběhu - storyline
{stOri:lTn}
dějství - act
{Ekt}
dejte - give
{gIv}
dejte pozor - watch your step
dejte! - give! v:
dobročinný prodej - rummage sale
dojíždějící - commuter adj:
{kHmju:tR}
dojíždějící - commuters adj:
{kHmju:tRz}
doktor provádějící potrat - abortionist n:
{HbOrLHnIst}
doprodej - discount
{dIskVnt}
doprodej - final sale
dovolit odejít - dismiss
{dIsmIs}
druh orchideje - calypso
{kHlIpsC}
garážový prodej - yard sale
hledej - find
{fTnd}
hon na čarodějnice - witch hunt n:
hon na čarodějnice - witch-hunt n:
hovorově dej mi - gimme
{gImi:}
chléb náš vezdejší - our daily bread
ideje - ideas n:
{Tdi:Hz}
kapesní zloděj - cutpurse
kapesní zloděj - pickpocket n:
{pIkpa:kHt}
kurděje - scurvy
kurdějový - scorbutic adj:
lékař provádějící lobotomii - lobotomist
matematická naděje - actuarial expactation [fin.]
měkký prodej - soft sell [eko.]
místo prodeje - point-of-sale n:
mít naději - hope
{hCp}
mít raději - like better
mít raději - prefer v:
{prHfR}
mys Dobré naděje - Cape of Good Hope [zem.]
naděje - chance n:
{SEns}
naděje - hope n:
{hCp}
naděje - hopes n:
{hCps}
nadejít - come
{kAm}
nadejít - outgo
{VtgC}
naděj - auspiciously adv:
naděj - hopefully adv:
{hCpfHli:}
nadějnost - hopefulness n:
naděj - auspicious adj:
{a:spILHs}
naděj - hopeful adj:
{hCpfHl}
navádějící - abetting adj:
{HbetIN}
nejhrdější - proudest adj:
{prVdHst}
nejpozději - at the furthest
nejpozději - at the latest

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit děj do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "děj" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž