Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz cizí bylo nalezeno překladů: 65 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 58).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
cizí - adventitious
cizí - alien adj:
{Jli:Hn}
cizí - extrinsic
cizí - foreign
{fOrHn}
cizí - foreing adj:
cizí - strange
{strJnZ}
cizí - unfamiliar
{AnfHmIljR}
cizí (zahraniční) obchod - overseas trade [eko.]
cizí člověk - carpetbagger
{ka:rpHtbEgR}
cizí člověk - stranger
{strJnZR}
cizí kapitál - foreign capital
cizí kapitál (fondy) - overseas funds [eko.]
cizí měna - foreign exchange n:
cizí místo - stead
{sted}
cizí osoba - stranger
{strJnZR}
cizí směnka - bill of exchange n:
cizí trhy - overseas markets [eko.]
cizí vlivy - alien influences
cizí voda - allochthonous water [eko.]
cizina - abroad n:
{HbrOd}
cizina - foreign countries
cizinci - aliens
{Jli:Hnz}
cizinci - foreigners n: pl.
{fOrHnRz}
cizinci - strangers n: pl.
{strJnZRz}
cizinec - alien n:
{Jli:Hn}
cizinec - foreigner
{fOrHnR}
cizinec - gringo n:
{grINgC}
cizinec - stranger
{strJnZR}
cizinec v Japonsku - gaijin n:
cizinka - foreigner
{fOrHnR}
cizinka - stranger (female)
{strJnZR}
do ciziny - abroad n:
{HbrOd}
do ciziny - afield
{Hfi:ld}
mající cizí pomoc - aided
{JdHd}
mající cizí pomoc - helped
{helpt}
narozený v cizině - foreign-born
nedovoleně vstupovat na cizí pozemek - tresspass
nenávist k cizincům - xenophobia n: [obec.] 6 6
{zenHfCbi:H}
nezcizitelnost - inalienability n:
nezcizitelný - imprescriptible adj:
nezcizitelný - inalienable adj:
{InJljHnHbHl}
nezcizitelný - indefeasible adj:
nezcizitelný - unalienable adj:
odcizit - alienate
{JljHnJt}
odcizit - purloin v:
odcizit - steal v:
{sti:l}
odcizit se - drift apart
odcizit si - alienate
{JljHnJt}
odcizitelný - alienable
péče o cizí dítě - fosterage
porušování povinnosti při správě cizího majetku - breach of trust n:
pravidlo nezcizitelnosti - inalienability rule [eko.]
průvodce cizinců - cicerone
{sIsRCn}
štěp z cizí tkáně - xenograft n: [med.] 6 6
(při transplantaci) převzatá tkáň z jiného živočišného druhu
text obsahující slova z cizích jazyků - macaronic adj:
jazykovědný termín
úplný cizinec - a perfect stranger n:
úplný cizinec - a total stranger n:
v cizině - abroad n:
{HbrOd}
v cizině - afield
{Hfi:ld}
za mořem, v cizině - overseas [eko.]
{CvRsi:z}
zcizit - alienate v:
{JljHnJt}
zcizit - purloin v:
zcizit - steal v:
{sti:l}
zcizitel - alienor
žít na cizí účet - freeload

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit cizí do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cizí" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž