Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz chod bylo nalezeno překladů: 110 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
chod - action n:
{EkLHn}
chod - course
{kOrs}
chod - dish
{dIL}
chod - functioning n:
{fANkLHnIN}
chod - go n:
{gC}
chod - motion
{mCLHn}
chod - process n:
{pra:ses}
chod - run n:
{rAn}
chod - running
{rAnIN}
chod - working
{wRkIN}
absence without leave (odchod bez povolení) - AWOL
antibiotikum, obchodní název Azactam - aztreonam n:
asfaltový chodník - tarmacadam n:
bez chodidel - footless
bezvýchodná situace - impasse n:
{ImpEs}
bezvýchodnost - inconclusiveness n:
blízkovýchod - Near Eastern
Blízký Východ - Near East
boční chodba - lateral
{lEtRHl}
cizí (zahraniční) obchod - overseas trade [eko.]
Dálno-východ - Far Eastern adj:
Dálný východ - Far East
dát průchod - give vent
dát rozchod - dismiss
{dIsmIs}
deficit, schodek, manko, nedostatek - deficiency [eko.]
{dIfILHnsi:}
demografický přechod - demographic transition [eko.]
disponibilní důchod - disposable income
disponibilní důchod po srážkách - disposable income
domácí obchod - home trade [eko.]
dovozní obchod - import trade [eko.]
doživotní důchod - life annuity
druh obchodní společnosti - joint-stock company
druh úvěrového obchodu odkoupením krátkodobých pohledávek - factoring
{fEktRIN}
druh vojenského pochodu - quickstep
dřevěný chodník - boardwalk
{bOrdwOk}
chod - annuity n:
{Hnu:Hti:}
chod - income
{InkAm}
chod - pension n:
{penLHn}
chod - retirement n:
{ri:tTRmHnt}
chod - revenue n:
{revHnu:}
chod - stipend n:
{stIpHnd}
chodce - annuitant n:
chodce - oap
chodce - pensioner n:
{penLHnR}
chodce - retiree n:
{ri:tTri:}
chodci - pensioners n: pl.
{penLHnRz}
chodkyně - pensioner n:
{penLHnR}
chodová obligace - revenue bond
chodové - annuities
{Hnu:Iti:z}
chodový - pensionable adj:
chodový - pensionary adj:
chodový - retired adj:
{rItTrd}
chodový efekt - income effect
chodový věk - retirement age
chody - pensions n: pl.
{penLHnz}
elektronický obchod - e-commerce
elektronický obchod - e-shop
environmentálně upravený národní důchod - ENI [eko.]
Environmentální akční program pro střední a východní Evropu - EAP [eko.]
Evropská Asociace Volného Obchodu - European Free Trade Association /EFTA/ [eko.]
fázový přechod - phase change n:
fázový přechod - phase transition n:
federální obchodní komise - ICC n: [zkr.]
Interstate Commerce Commission
hlavní chod - main course n:
hlavní vchod - front-gate
hraniční přechod - border crossing
hustota odchodu ledu - ice flow density [eko.]
chod ledu - ice flow [eko.]
chod na prázdno - idling n:
{TdHlIN}
chod na prázdno - tick over
chodba - corridor
{kOrHdR}
chodba - gallery n:
{gElRi:}
chodba - hallway n:
{hOlwJ}
chodba - passage
{pEsHZ}
chodby - corridors n: pl.
{kOrIdRz}
chodci - pedestrians n: pl.
{pHdestri:Hnz}
chodec - footer n:
{fUtR}
chodec - goer n:
{gCR}
chodec - pedestrian n:
{pHdestri:Hn}
chodec - strider
{strTdR}
chodec - walker n:
{wOkR}
chodí - goes v:
{gCz}
chodící - going adj:
{gCIN}
chodící - walking adj:
{wOkIN}
chodidla - feet n:
{fi:t}
chodidlo - foot n:
{fUt}
chodidlo - sole n:
{sCl}
chodidlový - plantar adj:
chodil - went v:
{went}
chodím - i go
chodit - dating v:
{dJtIN}
chodit - go
{gC}
chodit - pace v:
{pJs}
chodit - walk v:
{wOk}
chodit do práce - go out to work
chodit kolem dokola - walk around v:
chodit křížem krážem - prowl
{prVl}
chodit s - go out with
chodit s někým - go out v:
chodit sem a tam - walk about v:
chodívat - go
{gC}
chodívat - walk v:
{wOk}
chodník - pavement n:
{pJvmHnt}
chodník - sidewalk n: [amer.]
{sTdwOk}
chodník - walkway n: [amer.]
{wOkwJ}
chodníky - pavements n: pl.
{pJvmHnts}
individuální důchodový účet - Individual Retirement Account (IRA). [eko.]
jednoposchoďový autobus - single-decker
jednostranný obchod - one-way trade [eko.]
jiho-jihovýchod - SSE n: [zkr.]
south-southeast

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit chod do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "chod" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž