Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz cesto bylo nalezeno překladů: 59 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 59).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
cestopis - travel book
cestopis - travelogue n:
{trEvHlOg}
cestou - en route
cestou - on the way
cestou - on way
cestoval - traveled v:
{trEvHld}
cestoval - travelled v:
{trEvHld}
cestování - journeyings pl.
cestování - peregrination n:
cestování - tourism n:
{tUrIzHm}
cestování - travel
{trEvHl}
cestování - travelling
{trEvHlIN}
cestování - voyaging n:
cestování - voyagings pl.
cestování do nebezpečí - venturing
{venSRIN}
cestování dostavníkem - staging
{stJZIN}
cestování po vodě - water travel n:
cestování s batohem; způsob cestování - backpacking n:
cestování z místa na místo - journeying
{ZRni:IN}
cestovat - get about v:
cestovat - get around v:
cestovat - go around v:
cestovat - tour v:
{tUr}
cestovat - travel
{trEvHl}
cestovatel - traveler n:
{trEvHlR}
cestovatel - traveller
cestovatel - voyager n:
{vYHZR}
cestovatel na dlouhé cestě - trekker
cestovatelé - explorers n:
{IksplOrRz}
cestovatelé - travelers
{trEvHlRz}
cestovatelé - travellers n:
{trEvHlRz}
cestovatelé - voyagers n:
{vYIZRz}
cestovatelka - traveller
cestovné - travel allowance
cestovné - travel cost
cestovné - travelling expenses
cestovné - travelling money
cestovní - touring adj:
{tUrIN}
cestovní - travel adj:
{trEvHl}
cestovní - travelling
{trEvHlIN}
cestovní brašna - cloth bag
cestovní kancelář - travel agency
cestovní kancelář - travel-agency
cestovní pas - passport
{pEspOrt}
cestovní ruch - tourism [eko.]
{tUrIzHm}
cestovní šek - traveler's check
cestovní účet - expense account
cestovní zavazadlo - suitcase
{su:tkJs}
metoda cestovních nákladů - TCM [eko.]
metoda cestovních nákladů - travel cost method [eko.]
metoda cestovních nákladů, hedonická - travel cost method, hedonic [eko.]
nevolnost z cestování - motion sickness
odcestovat - depart v:
{dIpa:rt}
písemnou cestou - in writing
procestovat - tour v:
{tUr}
přicestovat - arrive v:
{RTv}
cesto - multi-track adj:
cesto - multitrack adj:
zmožený cestou - wayworn adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit cesto do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cesto" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž