Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz boj bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
boj - action
{EkLHn}
boj - combat n:
{ka:mbEt}
boj - conflict
{kHnflIkt}
boj - struggle
{strAgHl}
biologický boj - biological control [eko.]
bohaboj - godly adj:
{ga:dli:}
boj z blízka - infighting n:
{InfTtIN}
bojácnost - pusillanimity n:
bojácnost - sheepishness n:
bojácnost - timidness n:
bojácný - fearful adj:
{fIrfHl}
bojácný - pusillanimous adj:
bojácný - timid
{tImId}
bóje - buoy n:
{bu:i:}
boje - fights n: pl.
{fTts}
bojechtivě - truculently adv:
bojechtivost - belligerence
{bHlIZRHns}
bojechtivý - bellicose adj:
{belHkCs}
bojechtivý - pugnacious adj:
{pHgnELIs}
bojechtivý - truculent adj:
{trAkjHlHnt}
bojechtivý - warlike adj:
{wOrlTk}
bojí se - fears v:
{fIrz}
bojí se - is afraid
bojiště - battlefield
{bEtHlfi:ld}
bojiště - battleground
{bEtHlgrVnd}
bojiště - field
{fi:ld}
bojkot - boycott n:
{bYka:t}
bojkotování - boycotting n:
{bYka:tIN}
bojkotovaný - boycotted adj:
{bYka:tId}
bojkotovat - boycott v:
{bYka:t}
bojler - boiler n:
{bYlR}
bojler s využitím odpadového tepla - waste heat boiler [eko.]
bojlery - boilers n: pl.
{bYlRz}
bojová hlavice - warhead n:
{wOrhed}
bojová operační skupina - task force
bojová umění - martial arts n:
bojoval - conflicted v:
{kHnflIktId}
bojoval - contended v:
{kHntendId}
bojoval - fought v:
{fOt}
bojoval - struggled v:
{strAgHld}
bojování - battling n:
{bEtHlIN}
bojování - fighting v:
{fTtIN}
bojování - struggling n:
{strAgHlIN}
bojovat - battle v:
{bEtHl}
bojovat - combat v:
{ka:mbEt}
bojovat - contend v:
{kHntend}
bojovat - fight v:
{fTt}
bojovat - oppugn v:
bojovat - struggle
{strAgHl}
bojovat se smrtí - die hard
bojovat zuby nehty - fight tooth and nail
bojové umění - martial art n:
bojovně - maritally adv:
bojovně - martially adv:
bojovně - militantly adv:
bojovně - pugnaciously adv:
bojovníci - campaigners n: pl.
{kEmpJnRz}
bojovníci - combatants n: pl.
{kHmbEtHnts}
bojovníci - fighters n: pl.
{fTtRz}
bojovníci - warriors n: pl.
{wOri:Rz}
bojovník - battler n:
bojovník - campaigner n:
{kEmpJnR}
bojovník - combatant n:
{kHmbEtHnt}
bojovník - fighter n:
{fTtR}
bojovník - warrior n:
{wOri:R}
bojovník sekající něčím - slasher
{slELR}
bojovník za hlasovací právo - suffragist
bojovník za přesvědčení - paladin n:
bojovnost - bellicosity n:
bojovnost - belligerence n:
{bHlIZRHns}
bojovnost - combativeness n:
{kHmbEtIvnHs}
bojovnost - militancy n:
{mIlHtHnsi:}
bojovnost - militant n:
{mIlHtHnt}
bojovnost - truculence n:
bojovný - belligerent adj:
{bHlIZRHnt}
bojovný - combative adj:
{kHmbEtIv}
bojovný - martial adj:
{ma:rLHl}
bojovný - militant adj:
{mIlHtHnt}
bojovný - pugnacious adj:
{pHgnELIs}
bojovný - scrappy adj:
{skrEpi:}
bojovný - truculent adj:
{trAkjHlHnt}
bojovný - warlike adj:
{wOrlTk}
bojovný kohout - gamecock n:
bojový - battle adj:
{bEtHl}
bojový - combat adj:
{ka:mbEt}
bojový - marital adj:
{merHtHl}
bojový letoun - gunship
{gAnLIp}
bojový pokřik - war cry n:
bojový vrtulník - gunship
{gAnLIp}
bojuje - contends v:
{kHntendz}
bojuje - struggles v:
{strAgHlz}
bojující proti potratům - anti-abortion
bojující proti potratům - antiabortion
{Enti:HbOrLHn}
dát se do boje - grapple v:
{grEpHl}
desetiboj - decathlon n: [sport.]
druh bojového umění - jiu-jitsu n:
druh bojového umění - jiujitsu n:
jiu-jitsu
druh bojového umění - jujutsu
dvojbřitá bojová sekera - twibill n: [zast.]
faradayův náboj - faraday
{fErHdJ}
hoboj - hautboy
hoboj - oboe
hudební nástroj {CbC}
hobojista - oboist n:
{CbCHst}
japonský bojovník - ninja
{nInZH}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit boj do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "boj" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž