Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz auto bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
auto - auto n: [hovor.] [amer.]
{OtC}
auto - automobile n:
{OtHmCbi:l}
auto - car n:
{ka:r}
5-ti dveřové auto - hatchback
{hESbEk}
AEM automatizovaný emisní monitoring - automated emission monitoring [eko.]
AIM automatizovaný imisní monitoring - automated immission monitoring [eko.]
auto domíchávač - truck mixer
auto-navigátor - autonavigator
autobaterie - battery n:
{bEtRi:}
autobiografický - autobiographical adj:
{OtHbTHgrEfIkHl}
autobiograficky - autobiographically adv:
autobiografie - autobiographies pl.
{OtHbTa:grHfi:z}
autobiografie - autobiography
{OtHbTa:grHfi:}
autobiografie - biopic n:
autobus - bus n:
{bAs}
autobus - coach n:
{kCS}
autobus - omnibus n:
{a:mnHbHs}
autobusová stanice - bus stop
autobusové nádraží - bus station
autobusový - bus adj:
{bAs}
autobusy - buses n: pl.
{bAsIz}
autocenzura - self-censorship n:
autodestrukce - self-destruct
autodidaktický - self-taught adj:
autodílna - body shop
autogamie - autogamy n:
autogenní - autogenous adj:
autografický - autographic adj:
autogram - autograph
{OtHgrEf}
autogyra - autogiro
autogyra - gyroplane
autochtonní - autochthonic adj:
autochtonní - autochthonous adj:
autochtonní mikroorganismus - autochthonous microorganism [eko.]
autoimunitní - autoimmune adj:
{OtYmju:n}
autojeřáb - lorry-mounted crane [tech.]
autojeřáb - motor crane n:
autojeřáb - truck crane n:
autokar - coach
{kCS}
autokatalýza - autocatalysis
autokemping - camping site
autokemping - caravan site
autokempink - camping [eko.]
{kEmpIN}
autokláv - autoclave
{OtCklJv}
autokód - autocode
autokód - autocoder
autokorelace - autocorrelation
matematika, zpracování signálů
autokracie - autocracy
absolutistická vláda {Ota:krHsi:}
autokrat - Caesar n:
{si:zR}
autokratický - autocratic adj:
{OtHkrEtIk}
autokratický - autocratical adj:
autokraticky - autocratically adv:
autolýza - autolysis n:
automat - automat n:
automat - automata n:
{Ota:mHtH}
automat - automaton n:
{Ota:mHta:n}
automat - buffet n:
{bAfHt}
automat - snack bar
automat - vending machine
Automatic Flight Control System - AFCS [zkr.] [voj.]
Automatic Gain Control - AGC [zkr.] [voj.]
Automatic Test System - ATS [zkr.] [voj.]
automatické odsazování - auto indent
automatické piáno - pianola n:
automatické zpracování dat počítačem - ADP n: [tech.]
automatické zpracování dat počítačem - automatic data processing n: [tech.]
automatický - automatic adj:
{OtHmEtIk}
automaticky - automatically adv:
{OtHmEtIkli:}
automatický - self-acting adj:
automatický pilot - automatic pilot n: [let.]
automatický stabilizátor - automatic stabilizer [eko.]
automatický vzorkovač (vody) - automatic sampler [eko.]
automatismus - automatism n:
automatizace - automation
v průmyslu {OtHmJLHn}
automatizace - computerisation n:
automatizmus - automatism n:
automatizovaná soustava kontroly jakosti vody - automatic water quality control system [eko.]
automatizovaně - automatically
{OtHmEtIkli:}
automatizovaný - automated
{OtHmJtId}
automatizovaný - computerized adj:
{kHmpju:tRTzd}
automatizovaný emisní monitoring (AEM) - automated emission monitoring [eko.]
automatizovaný imisní monitoring (AIM) - automated immission monitoring [eko.]
automatizovat - automate v:
{OtHmJt}
automatizovat - automatize v:
automobil - automobile n:
{OtHmCbi:l}
automobil - car n:
{ka:r}
automobil - motorcar n:
automobil pro odvoz odpadu - waste tipper [eko.]
automobil s odnímatelnou hadrovou střechou - ragtop n:
automobil se sundávací hadrovou střechou - ragtop n:
automobil značky Cadillac - Cadillac
{kEdHlEk}
automobilismus - motoring n:
{mCtRIN}
automobilizace - motorization [eko.]
automobilový - automobile adj:
{OtHmCbi:l}
automobilový - automotive adj:
{OtHmCtIv}
automobilový - car adj:
{ka:r}
automobilový - vehicular adj:
{vi:hIkjHlR}
automobilový jeřáb - mobile crane [stav.]
automobilový mechanik - grease monkey
automobily - automobiles n: pl.
{OtHmCbi:lz}
automobily - motorcars n: pl.
{mCtRka:rz}
automorfizmu - automorphism
autonomie - autonomy n:
{Ota:nHmi:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit auto do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "auto" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž