Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz agon bylo nalezeno překladů: 47 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 47).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
agonádový - agonadal adj:
agónie - agony
{EgHni:}
agonizující - agonizing adj:
{EgHnTzIN}
antagonismus - antagonism
{EntEgHnIzHm}
antagonismus (biol.) - antagonism [eko.]
{EntEgHnIzHm}
antagonismus pesticidu - pesticide antagonism [eko.]
antagonismus toxického účinku - antagonism of toxic effect [eko.]
antagonista - antagonist
{EntEgHnHst}
antagonistický - antagonistic adj:
{EntEgHnIstIk}
antagonistický - opposing adj:
{HpCzIN}
antagonistický vztah (mikrobiologie) - antagonistic relation [eko.]
aragonit - aragonite n:
diagonálně - crossways
diagonálně seřadil - diagonalised
diagonálně seřadil - diagonalized
diagonálně seřadit - diagonalise
diagonálně seřadit - diagonalize
diagonálně seřazené - diagonalised
diagonálně seřazené - diagonalized
diagonálně umístěný - catercorner
diagonální - diagonal adj:
{dTEgHnHl}
diagonály - diagonals n: pl.
ekologický antagonismus - ecological antagonism [eko.]
estragon - tarragon n:
glukagon - glucagon n:
Groaning On The Floor In Agony - GOTFIA [zkr.]
hexagonální - hexagonal adj:
{heksEgHnHl}
kolo vagonu - wagon wheel n:
lůžkový vagón - Pullman n: [žel.]
{pUlmHn}
mahagon - mahogany n: [bot.]
druh dřeva {mHha:gHni:}
náklad vagonu - carload
{ka:rlCd}
nákladní vagon - boxcar
{ba:kska:r}
navagonovat - entrain v:
osobní vagón - carriage n: [brit.]
{kErIZ}
paragon - chit n:
{SIt}
paragon - receipt n:
{rIsi:t}
paragon - sales slip
Patagonie - Patagonia n:
{pEtHgCni:H}
pentagon - pentagon n:
{pentIga:n}
protagonista - protagonist
{prCtEgHnHst}
protagonisté - protagonists
{prCtEgHnHsts}
tetragonální - tetragonal
vagon - car n:
{ka:r}
vagón - waggon n:
vagon - wagon n:
{wEgHn}
vagóny - wagons n: pl.
{wEgHnz}
železniční vagon - coach
{kCS}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit agon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "agon" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž