Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz a- bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 24).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
alfa-mezosaprobita - alpha-mesosaprobity [eko.]
beta-laktamáza - beta-lactamase
beta-mezosaprobita - beta-mesosaprobity [eko.]
Bosna-Hercegovina - Bosnia-Herzegovina n: [jmén.]
gamma-HCH - gamma-BHC [eko.]
hl.m. - Bosna-Hercegovina - Sarajevo n: [jmén.]
{sa:rHjJvC}
hl.m. - Guinea-Bissau - Bissau n: [jmén.]
Jehova-jire - Jehovah-jireh [náb.]
Jehova-nissi - Jehovah-nissi [náb.]
Jehova-šalom - Jehovah-shalom [náb.]
Masonova-Dixonova linie - Mason-Dixon line n: [zem.]
jižní hranice Pensylvánie, tradičně považována za pomezí amerického Severu a Jihu
Mechanismy zdola-nahoru - bottom-up mechanisms. [eko.]
meta- - meta
{mi:tH}
meta-matematický - metamathematical adj:
Modula-2 - Modula-2 n: [it.]
programovací jazyk
Modula-3 - Modula-3 n: [it.]
programovací jazyk
nelineární vztah dávka-odezva - non-linear dose response relation [eko.]
přístup dávka-odezva - dose-response approach [eko.]
Sea-Lite Beam Director - SLBD [zkr.] [voj.]
Ta-Ta For Now - TTFN [zkr.]
ultra-konzervativní - ultraconservative adj:
{AltrHkHnsRvHtIv}
ultra-vysoká frekvence - ultrahigh frequency n:
zkr. UHF;frekvence vyšší jak VHF (VeryHF)
ultra-vysoké vakuum - UHV (ultra high vacuum) n: [chem.] [fyz.]
ultra-vysoký - ultrahigh adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit a- do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "a-" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž