Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Titã bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 28).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
akvantita - aquatint
biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie) - biological quantitative analysis [eko.]
entita - entity n:
{entHti:}
hrubá kvantitativní teorie - crude quantity theory [eko.]
Chetita - Hittite
{hItTt}
identita - identity
{TdentHti:}
konvertita - proselyte n:
kvantita - quantity
{kwa:ntHti:}
kvantitativně - quantitatively adv:
kvantitativní - quantitative adj:
{kwa:ntItJtIv}
kvantitativní analýza - quantitative analysis n:
kvantitativní analýza rizika - QRA [eko.]
kvantitativní relace - quantitative relation n:
kvantitativní složení (systému) - quantitative composition n: [eko.]
polutanty kvantitativní - pollutants, quantitative [eko.]
protitah - countermove
{kVntRmu:v}
protitankový - antitank
{Enti:tENk}
titán - titan n:
{tTtHn}
titan - titanium n:
{tTtJni:Hm}
titánský - titanic adj:
{tTtEnIk}
titánsky - titanically adv:
travestita - drag queen
v nočních podnicích
účetní identita - accounting identity
velikost, množství, kvantita - quantity n: [eko.]
{kwa:ntHti:}
záštita - aegis n:
{i:ZHs}
záštita - auspices n:
{OspIsIz}
záštita - patronage n:
{pEtrHnIZ}
záštita - shield
{Li:ld}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Titã do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Titã" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž