Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Organismus bylo nalezeno překladů: 68 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 67).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
organismus - organism n:
{OrgHnIzHm}
acidofilní organismus - acidophilic organism [eko.]
aerobní mikroorganismus - aerobic microorganism [eko.]
aerofilní mikroorganismus - aerophilic microorganism [eko.]
aerotolerantní mikroorganismus - aerotolerant microorganism [eko.]
alochtonní mikroorganismus - allochthonous microorganism [eko.]
ambitrofní mikroorganismus - ambitrophic microorganism [eko.]
amonizační mikroorganismus - ammonifying microorganism [eko.]
amylolytický mikroorganismus - amylolytic microorganism [eko.]
anaerobní mikroorganismus - anaerobic microorganism [eko.]
antropofilní organismus - anthropophilic organism [eko.]
autochtonní mikroorganismus - autochthonous microorganism [eko.]
auxotrofní mikroorganismus - auxotrophic microorganism [eko.]
bakterotrofní mikroorganismus - bacterotrophic microorganism [eko.]
celulolytický mikroorganismus - cellulolytic microorganism [eko.]
denitrifikační mikroorganismus - denitrifying microorganism [eko.]
desulfurikační mikroorganismus - desulphurating microorganism [eko.]
desulfurikační mikroorganismus - desulphurizing microorganism [eko.]
entomopatogenní mikroorganismus - entomopathogenic microorganism [eko.]
euryekní organismus - euryoecious organism [eko.]
eurythermní organismus - eurythermous organism [eko.]
fakultativní mikroorganismus - facultative microorganism [eko.]
fotofilní organismus - photophilic organism [eko.]
fotofóbní organismus - photophobic organism [eko.]
fotolitotrofní mikroorganismus - photolithotrophic microorganism [eko.]
fotoorganotrofní mikroorganismus - photoorganotrophic microorganism [eko.]
fototrofní mikroorganismus - phototrophic microorganism [eko.]
halofilní mikroorganismus - halophilic microorganism [eko.]
halotolerantní mikroorganismus - halotolerant microorganism [eko.]
heliotropní organismus - heliotrophic organism [eko.]
hemerobní organismus - hemerobic organism [eko.]
hemerofilní organismus - hemerophilic organism [eko.]
hemerofóbní organismus - hemerophobic organism [eko.]
hemerochorní organismus - hemerochor organism [eko.]
hydrofilní organismus - hydrophilic organism [eko.]
hydrofóbní organismus - hydrophobic organism [eko.]
chemolitotrofní mikroorganismus - chemolithotrophic microorganism [eko.]
chemoorganotrofní mikroorganismus - chemoorganotrophic microorganism [eko.]
chemotrofní mikroorganismus - chemotrophic microorganism [eko.]
koprofilní mikroorganismus - coprophilic microorganism [eko.]
kryofilní mikroorganismus - cryophilic microorganism [eko.]
litotrofní mikroorganismus - lithotrophic microorganism [eko.]
mezofilní mikroorganismus - mesophilic microorganism [eko.]
mezotrofní mikroorganismus - mesotrophic microorganism [eko.]
mikroorganismus - germ n: [bio.]
{ZRm}
mikroorganismus - microorganism n:
{mTkrCOrgHnIzHm}
mixotrofní mikroorganismus (mikrobiol.) - mixotrophic microorganism [eko.]
mixotrofní organismus (hydrobiol.) - mixotrophic organism [eko.]
nitrifikační mikroorganismus - nitrifying microorganism [eko.]
nitrogenní mikroorganismus - nitrogen-fixing microorganism [eko.]
obligátní mikroorganismus - obligate microorganism [eko.]
oligokarbofilní mikroorganismus - oligocarbophilic microorganism [eko.]
organotrofní mikroorganismus - organotrophic microorganism [eko.]
pantosaprobní organismus - pantosaprobic organism n: [eko.]
parazitický mikroorganismus - parasitic microorganism [eko.]
patogenní mikroorganismus - pathogenic microorganism [eko.]
proteolytický mikroorganismus - proteolytic microorganism [eko.]
psychrofilní mikroorganismus - psychrophilic microorganism [eko.]
saprofytický organismus - saprophytic organism [eko.]
saprozoický organismus - saprozoic organism [eko.]
sporulující mikroorganismus - spore-forming microorganism [eko.]
stenoekní organismus - stenoec organism [eko.]
stenothermní organismus - stenothermous organism [eko.]
škodlivý organismus rostlin - harmful organism of plants [eko.]
škodlivý organismus rostlin - noxious organism of plants [eko.]
termofilní mikroorganismus - thermophilic microorganism [eko.]
termorezistentní mikroorganismus - thermoresistant microorganism [eko.]
termotolerantní mikroorganismus - thermotolerant microorganism [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Organismus do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Organismus" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž