Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Mes bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
zaměstnavatel Italů nebo Řeků (zejm. v USA) - padrone n: [amer.]
absolvovaná zaměstnání - track records
aktivační směs - mixed liquor [eko.]
Ames - Ames n: [jmén.]
příjmení {Jmz}
Bend Over, Here It Comes Again! - BOHICA [zkr.]
bez zaměstnání - out of work n:
bezměsíčný - moonless adj:
bezvýznamné městečko - whistle stop n:
Bigelow Homes - Bigelow Homes [eko.]
být náměsíčný - sleepwalk
být zaměstnán s ... - caught up
celoměstský - citywide adj:
{sIti:wTd}
centrum města - city centre [eko.]
centrum města - inner city n:
centrum města - inner-city n:
centrum města - midtown n:
{mIdtVn}
couvající měsíc - waning gibbous [astr.]
Fáze mezi úplňkem a poslední čtvrtí
cyklická nezaměstnanost - cyclical unemployment [eko.]
čerpadlo na betonovou směs - concrete pump [stav.]
Červený půlměsíc - Red Crescent n:
organizace podobná Červenému kříži, muslimské země
čištění města - public cleaning [eko.]
členění města na pás - zoning n:
{zCnIN}
členové městské rady - aldermen
{OldRmIn}
dávky v nezaměstnanosti - unempoloyment benefit
deficit vysoké zaměstnanosti - high-employment deficit [eko.]
dočasná nezaměstnanost - layoff
{lJOf}
domestikace - domestication n:
{dHmestHkJLHn}
domestikoval - domesticated v:
{dHmestHkJtHd}
domestikování - domestication n:
{dHmestHkJLHn}
domestikovaný - domesticated adj:
{dHmestHkJtHd}
domestikovat - domesticate v:
domovské město - home town
dorůstající (měsíc) - waxing v:
{wEksIN}
dvouměsíčně - bimonthly adv:
{bTmAnQli:}
dvouměsíční - bimestrial adj:
End Of Thread (i.e., don't reply to this message) - EOT [zkr.]
Error Message Replace User - EMRU [zkr.]
fáze měsíce - phase of the moon n:
fazol měsíční - lima bean adj:
Grimes - Grimes n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {grTmz}
Hermes - Hermes n: [jmén.]
příjmení {hRmi:z}
hlavní město - capital
{kEpHtHl}
hlavní město - capital city
hlavní město Albánie - Tirana
hlavní město Austrálie - Canberra
{kEnberH}
hlavní město Jemenu - Sanaa
{sHna:}
hlavní město státu Missouri - Jefferson City
hlavní město státu Nevada v USA - Carson City
hlavní město Venezuely - Caracas
{kRa:kHs}
hlavní město Walesu - Cardiff
{ka:rdIf}
Ho-Či-minovo město - Ho Chi Minh City n:
Město v jižním Vietnamu dříve známé jako Saigon
Holmes - Holmes n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {hCmz}
I Love It When The Plan Comes Together. - ILIWTPCT [zkr.]
James - James n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno {ZJmz}
James Bowie - Bowie n: [jmén.]
americký voják a pionýr, autor tzv. bowieho nože, padl při obraně Alama, (1799-1836) {bCi:}
Jameson - Jameson n: [jmén.]
příjmení {ZJmsHn}
kalendářní měsíc - calendar month
Kapské Město - Cape Town n: [zem.]
každý měsíc - each month adv: n:
kombinace topení a výroby energie při městském vytápění - CHP/DH [eko.]
krajské město - county seat
Linec (rakouské město) - Linz
{lInz}
Look Out, Here It Comes Again (military term) - LOHICA [zkr.]
lunární měsíc - lunar month
majíce vliv na zaměstnání - vocationally n:
malá zaměstnanost - underemployment n:
{HndRImplYmHnt}
maloměsto - small town n:
maloměsto - small-town n:
mare na Měsíci - maria
{mRi:H}
masová nezaměstnanost - mass unemployment [eko.]
mesiáš - messiah
{mHsTH}
mesiášové - messiahs
{mHsTHz}
měsíc - month n:
{mAnQ}
měsíc - moon n: [astr.]
nebeské těleso {mu:n}
měsíce - months n: pl.
{mAnQs}
měsíce - moons n:
{mu:nz}
měsíček - calendula n:
měsíček - marigold n:
{merHgCld}
měsíček - moonstone n:
{mu:nstCn}
měsíčky - period
{pIri:Hd}
měsíčně - monthly adv:
{mAnQli:}
měsíční - lunar
{lu:nR}
měsíční kámen - birthstone n: pl.
druh kamene, symbolizující daný měsíc v roce
měsíční krajina - moonscape n:
měsíční modul - lunar module
měsíční moře - maria
{mRi:H}
měsíční paprsek - moonbeam
měsíční splátka - monthly instalment
měsíční světlo - moonlight
{mu:nlTt}
měsíční svit - moonlight
{mu:nlTt}
měsíční svit - moonshine
{mu:nLTn}
měsíční výkaz - monthly statement [eko.]
meskal - mescal n:
meskal - tequila n:
{tHki:lH}
meskalin - mescaline n:
{meskHli:n}
mesmerismus - mesmerism n:
{mesmRIzHm}
Message Of The Day - MOTD [zkr.]
města - cities n:
{sIti:z}
města - towns n:
{tVnz}
městečko - burg n:
{bRg}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Mes do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Mes" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž