Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Měsíc bylo nalezeno překladů: 41 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 39).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
měsíc - month n:
{mAnQ}
měsíc - moon n: [astr.]
nebeské těleso {mu:n}
couvající měsíc - waning gibbous [astr.]
Fáze mezi úplňkem a poslední čtvrtí
Červený půlměsíc - Red Crescent n:
organizace podobná Červenému kříži, muslimské země
dorůstající (měsíc) - waxing v:
{wEksIN}
fáze měsíce - phase of the moon n:
kalendářní měsíc - calendar month
každý měsíc - each month adv: n:
lunární měsíc - lunar month
mare na Měsíci - maria
{mRi:H}
měsíce - months n: pl.
{mAnQs}
měsíce - moons n:
{mu:nz}
období tří měsíců - trimester
{trTmestR}
osvětlený měsícem - moonlit
{mu:nlIt}
označení konce měsíc - ultimo
pěší výprava po Měsíci - moonwalk
předcházejícího měsíc - ultimo
přibývající měsíc - crescent n: [astr.]
{kresHnt}
přibývající/ubývající měsíc - crescent n: [astr.]
{kresHnt}
půlměsíc - crescent n:
{kresHnt}
půlměsíc - half-moon
půlměsíc - lunette
půlměsícovitý - sigmoid adj:
směsice - cocktail
{ka:ktJl}
směsice - gallimaufry n:
směsice - hotchpotch n:
směsice - jumble n:
{ZAmbHl}
směsice - mixture n:
{mIksSR}
směsice - potpourri n:
{pCpUri:}
směsice - ragbag n:
směsice různých věcí - a dog's breakfast adj:
srpek měsíce - crescent n:
{kresHnt}
tmavá oblast na Měsíci - maria
{mRi:H}
trvající dva měsíce - bimestrial
ubývající (měsíc) - waning
{wJnIN}
ubývající měsíc - crescent n: [astr.]
{kresHnt}
ve tvaru půlměsíce - crescent-shaped
ve tvaru srpku měsíce - crescent adj:
{kresHnt}
východ měsíce - moonrise
vypuštění kosmické lodě na Měsíc - moonshot
zkratka pro měsíc leden - Jan
{ZEn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Měsíc do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Měsíc" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž