Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Kost bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
kost - bone
{bCn}
kost - os n: [med.]
{a:s}
kost - pulp n:
{pAlp}
absolutní vlhkost vzduchu - absolute humidity [eko.]
automatizovaná soustava kontroly jakosti vody - automatic water quality control system [eko.]
blízkost - closeness
{klCsnIs}
blízkost - contiguity n:
blízkost - immediacy n:
{Imi:di:Hsi:}
blízkost - imminence n:
blízkost - nearness
blízkost - propinquity n:
blízkost - proximity
{pra:ksImHti:}
blízkost - vicinity n:
{vHsInHti:}
břitkost - edge n:
{eZ}
čelistní kost - jaw-bone n:
čelistní kost - jawbone n:
{ZObCn}
číslo vlhkosti (půdy) - moisture ratio [eko.]
ďábelskost - devilishness n:
ďábelskost - diabolism n:
dalekozrakost - farsightedness n:
{fa:rsTtIdnHs}
dalekozrakost - hypermetropia n:
dalekozrakost - hyperopia n:
{hTpRCpi:H}
dětinskost - childishness n:
dětinskost - puerility n:
divokost - feistiness n:
divokost - ferocity n:
{fRa:sHti:}
divokost - fierceness n:
divokost - savagery n:
{sEvIZeri:}
divokost - truculence n:
divokost - wildness n:
{wTldnHs}
divokost - woolliness n: [hovor.]
dlažební kostka - cobble n:
{ka:bHl}
dlažební kostka - cobblestone n:
dlažební kostka - sett n:
dlažební kostky - cobbles
dlažební kostky - cobblestones
{ka:bHlstCnz}
dlouhověkost - longevity n:
{lOnZevHti:}
domáckost - hominess n:
drtit na části o velikosti rýže - rice v:
{rTs}
druh kostelní malby - ikon
druh kostelního zpěvu - plainchant n:
druh sladkosti - praline n:
dřevěná kostka - wood block n:
dvojakost - duplicity
{du:plIsIti:}
ekologické kriterium jakosti vody - ecological water quality criterion [eko.]
ekonomické kriterium jakosti vody - economic water quality criterion [eko.]
farní kostel - parish church
frajerskost - rakishness n:
havarijní zhoršení jakosti vody - accidental water quality deterioration [eko.]
hebkost - softness n:
{sOftnHs}
hl.m. - Kostarika - San Jose n: [jmén.]
hladkost - sleekness n:
hladkost - smoothness
testování papíru {smu:DnHs}
hlezenní kost - anklebone
{ENkHlbCn}
hmotnostní vlhkost půdy - soil mass wetness [eko.]
holenní kost - shinbone
{LInbCn}
horkost - hotness n:
hořkost - bitterness n:
{bItRnHs}
hra v kostky - craps
{krEps}
hráč v kostky - crapshooter
hrudní kost - breastbone n:
hrudní kost - sternum n:
hygienické kritérium jakosti vody - hygienic water quality criterion [eko.]
hyperkostka - hypercube n:
chlapeckost - boyishness n:
chození do kostela - churchgoing n:
index jakosti vody - water quality index [eko.]
jakost - class n:
{klEs}
jakost - grade
{grJd}
jakost - quality n: 5 5
{kwa:lHti:}
jakost - sort n:
{sOrt}
jakost postřiku - spray quality [eko.]
jakost vody - water quality [eko.]
jakost závlahové vody - irrigation water quality [eko.]
jakost zavlažování - irrigation quality [eko.]
kalhotový kostým - pantsuit n:
{pEntsu:t}
kalhotový kostým - trouser suit
kamarádskost - chumminess n:
kladkostroj - hoist n:
{hYst}
kladkostroj - tackling
{tEklIN}
klíční kost - clavicle n:
{klEvHkHl}
klíční kost - collarbone n:
{ka:lRbCn}
klokanovi podobné zvíře velikosti krysy - quokka
kluzkost - greasiness n:
kluzkost - lubricity n:
kluzkost - slipperiness n:
kontrola jakosti vody - water quality inspection [eko.]
kortikosteroid - corticosteroid n:
kortikosteron - corticosterone
kost čelní - os frontale n:
kost dlouhá - os longum n:
kost hákovitá - os hamatum n:
kost hlavatá - os capitatum n:
kost hlezenní - talus
kost jařmová - os zygomaticum n:
kost klínová - os sphenoidale n:
kost krátká - os breve n:
kost lopatka - scapula n:
{skEpjHlH}
kost nosní - os nasale n:
kost patrová - os palatinum n:
kost pažní - humerus
{hju:mRHs}
kost sedací - os ischii n:
kost stydká - os pubis n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Kost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Kost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž