Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Genova bylo nalezeno překladů: 23 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 23).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
genová terapie - gene therapy
halogenová lampa - halogen lamp
hydrogenovat - hydrogenate v:
{hTdrHZHnJt}
kyselina xantogenová - xanthic acid n: [chem.] 4 4
rentgenová analýza - x-ray analysis n: [fyz.] 6 6
rentgenová astronomie - x-ray astronomy n: [obec.] 6 6
rentgenová difrakce - x-ray diffraction n: [fyz.] 6 6
rentgenová fluorescence - x-ray fluorescence n: [fyz.] 6 6
rentgenová hvězda - x-ray star n: [astr.] 6 6
rentgenová kontrola - x-ray testing n: [tech.] 6 6
rentgenová krystalografie - x-ray crystallography n: [tech.] 5 5
rentgenová litografie - x-ray lithography n: [tech.] 6 6
rentgenová litografie - XRL n: [zkr.] [tech.] 6 8
{en x-ray lithography}
rentgenová mikroskopie - x-ray microscopy n: [fyz.] 6 6
rentgenová refrakce - x-ray refraction n: [fyz.] 6 6
rentgenová spektroskopie - x-ray spectroscopy n: [fyz.] 6 6
rentgenová terapie - x-ray therapy n: [med.] 6 6
rentgenová výbojka - x-ray tube n: [fyz.] 6 6
rentgenova - screening adj:
{skri:nIN}
rentgenování - x-ray examination v: [med.] 6 8
rentgenování - x-ray testing v: [tech.] 7 8
rentgenova - screened adj:
{skri:nd}
rentgenovat - x-ray v: [med.] 4 4
have an ~ taken = dát si udělat rentgen

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Genova do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Genova" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž