Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Film bylo nalezeno překladů: 62 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 56).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
film - film
{fIlm}
film - flick n:
{flIk}
film - motion picture
film - movie n:
{mu:vi:}
film - moving picture n:
film - photographic film n:
materiál
americký film - American film
animovaný film - animated cartoon
béčkový film - B movie n:
celovečerní film - feature film
citlivost (filmu) - speed n: [foto]
{spi:d}
drasťák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible - IMF - Impossible Mission Forces n:
film - filmmaker n:
{fIlmJkR}
filmová hvězda - movie star
filmová kamera - cine-camera
filmová kamera - movie camera
filmování - filming n:
{fIlmIN}
filmování (simulování faulu ve fotbale) - diving n: [sport.]
{dTvIN}
filmovat - film v:
{fIlm}
filmový - cine adj:
filmový - cinematic adj:
{sInHmEtIk}
filmový - film adj:
{fIlm}
filmový - movie adj:
{mu:vi:}
filmový - on-screen adj:
filmový - onscreen adj:
{a:nskri:n}
filmový festival - film festival
filmový milovník/profesionál - cineaste n:
fran.orig.
filmový týdeník - newsreel
{nu:zri:l}
filmy - films n: pl.
{fIlmz}
filmy - movies n:
{mu:vi:z}
kazeta s filmem - cartridge
{ka:rtrHZ}
kinofilm - cine-film n:
komerčně úspěšný film - blockbuster n:
{bla:kbAstR}
kreslený film - cartoon
{ka:rtu:n}
kreslený film - cartoon film
lampa pro vytváření filmů - klieg light
metoda výroby filmu - Technicolor
{teknIkAlR}
mikrofilm - microfilm n:
{mTkrHfIlm}
mikrofilmy - microfilms n: pl.
nafilmovaný - filmed adj:
{fIlmd}
nervák (film, zápas) - nail-biter n: [slang.]
nezfilmovaný - unfilmed adj:
políčko filmu - freeze-frame
porno film - skin flick
pornografický film - skinflick
rentgenový film - x-ray film n: [obec.] 6 6
sentimentální film - chick flick n:
převážně pro ženy
starý film - oldie
střihač např. filmu - editor
{edHtR}
stříhat např. film - edit v:
{edHt}
titulek např. ve filmu - subtitle
{sAbtTtHl}
tvůrci filmů - film-makers
tvůrci filmů - filmmakers
{fIlmJkRz}
úprava filmového materiálu - post-production
úprava filmového materiálu - postproduction
vyvolat film - develop film
vyvolávat film - develop film
zfilmovat - cinematize v:
zvukový film - sound film
zvukový film - sound-film
zvukový film - talkie
{tOki:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Film do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Film" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž