Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ETA bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
eta - eta n:
absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) - absolute lethal dose (LD100) [eko.]
acetal - acetal
acetaldehyd - acetaldehyde n:
acetanilid - acetanilid
acetát - acetate n: [chem.]
{EsHtJt}
acetát celulózy - cellulose acetate
africká mačeta - panga n:
agresivní pasažer v letadle - air rage
Alžběta - Elizabeth
{IlIzHbHQ}
amfetamin - amphetamine n: [chem.]
psychoaktivní látka {EmfetHmi:n}
amfetaminy - amphetamines
{EmfetHmi:nz}
anketa - poll n:
{pCl}
apretace - finish
{fInIL}
aretace - arrestment n:
asketa - ascetic n:
{HsetIk}
bageta - baguette n:
bageta - baton n:
{bHta:n}
bandeleta - bandelet
bandeleta - bandelette
barbeta - barbette
{ba:rbet}
bazální metabolizmus - basal metabolism
Bedřich Smetana (1824-1884) - Smetana n: [jmén.]
český skladatel {smetHnH}
beta - beta n:
{bJtH}
beta-laktamáza - beta-lactamase
beta-mezosaprobita - beta-mesosaprobity [eko.]
betain - betaine
betatron - betatron n:
bezpilotní letadlo - pilotless aircraft n:
biletářka - usherette n:
bimetal - bimetal
bimetalismus - bimetallism n:
bimetalistický - bimetallist adj:
bimetalový - bimetallic
bioetanol - bioethanol
Bretaň - Brittany [zem.] n:
{brItHni:}
briketa - briquet n:
briketa - briquette n:
brommetan - methyl bromide [eko.]
bruneta - brunette n:
{bru:net}
byreta - burette n: [chem.]
cesta letadla - flightpath n:
cestující letadlem - flyer n:
{flTR}
cigareta - cigarette
{sIgRet}
cigareta - fag
cigareta - gasper n: [brit.] [slang.]
{gEspR}
cigareta - stoge n: [slang.]
cigareta z marihuany (joint) - spliff n:
cuketa - courgette n:
cuketa - zucchini n:
{zu:ki:ni:}
čára za tryskovým letadlem - vapor trail
část křídla letadla - wingtip n:
část letadla - nacelle n:
část ocasu letadla - tailplane n:
částice beta - beta particle
četa - platoon n: [voj.]
{plHtu:n}
četa - squad
{skwa:d}
četař - sergeant n:
{sa:rZHnt}
další cigareta - another nail in your coffin n:
dáma z polosvěta - demimondaine n:
dámská toaleta - powder room n:
dámské toaleta - ladies' room
DDT dichlordifenyltrichloretan - DDT [eko.]
{di:di:ti:}
Deputy Undersecretary of Defense - DUSD [zkr.] [voj.]
detail - detail n:
{dItJl}
detail - item n:
{TtHm}
detail - particular n:
{pRtIkjHlR}
detail - point n:
in point - typický, přiléhavý (o případu, příkladu) {pYnt}
detail - retail n:
{ri:tJl}
detailista - stickler n:
{stIkHlR}
detailně - in detail
detailní - blow-by-blow adj:
detailní - elaborated
{IlEbRJtHd}
detailní - intimate adj:
{IntHmHt}
detailní - particularised adj:
detailní - pinpoint adj:
{pInpYnt}
detailní - subtle
{sAtHl}
detailní záběr - close-up
detailní záběr - closeup
{klCsAp}
detailní zkoumání - a fine-toothed comb n:
detaily - minutia
detaily - minutiae
{mInu:Li:H}
detaily - particulars n: pl.
{pRtIkjHlRz}
detašovaný - detached adj:
{dItESt}
detašovat - detach v:
{dItES}
děťátko - babe n:
{bJb}
děťátko - bambino n:
{bEmbi:nC}
děťátko - kiddie n:
{kIdi:}
devadesátá léta - nineties
{nTnti:z}
dieta - diet
{dTHt}
dietář - dieter n:
{di:tR}
dichlormetan - dichlormethane [eko.]
diletant - amateur n:
{EmHtR}
diletant - dilettante n:
diletantský - amateurish adj:
{EmHSRIL}
diletantský - artsy adj:
{a:rtsi:}
diletantský - dilettantish adj:
diletantství - amateurishness n:
diletantství - dilettantism n:
disketa - diskette n:
{dIsket}
disketa - floppy n: [it.]
{fla:pi:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ETA do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ETA" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž