Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Arno bylo nalezeno překladů: 66 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 66).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Arnold - Arnold n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {a:rnHld}
Arnold Engineering Development Center - AEDC [zkr.] [voj.]
Arnošt - Ernst n: [mužs. jméno]
{Rnst}
bizarnost - bizarreness n:
familiárnost - familiarity n:
{fHmIljerHti:}
farnost - parish n:
{pErIL}
farnosti - parishes n:
{pErILIz}
fax s tepelnou tiskárnou - Thermofax
hospodárnost - economy n:
{Ika:nHmi:}
hospodárnost - thrift n:
{QrIft}
hospodárnost - thriftiness n:
inzulárnost - insularism n:
jednotvárnost - drab n:
{drEb}
jednotvárnost - drabness n:
jednotvárnost - dullness n:
{dAlnHs}
jednotvárnost - monotonousness n:
jednotvárnost - monotony n:
{mHna:tHni:}
jednotvárnost - sameness n:
{sJmnHs}
literárnost - literariness n:
marnost - forlornness n:
marnost - futility n:
{fju:tIlHti:}
marnost - nothingness
{nAQINnHs}
marnotratně - lavishly adv:
{lEvILli:}
marnotratně - prodigally adv:
marnotratně - profligately adv:
marnotratník - prodigal n:
{pra:dIgHl}
marnotratník - spendthrift n:
{spendQrIft}
marnotratník - squanderer
marnotratník - waster n:
marnotratník - wastrel n:
marnotratnost - extravagance n:
{IkstrEvHgHns}
marnotratnost - extravagancy n:
marnotratnost - lavishness n:
marnotratnost - prodigality n:
marnotratnost - profligacy n:
{prOflIgEsi:}
marnotratnost - splurge n:
{splRZ}
marnotratnost - wastefulness n:
{wJstfHlnHs}
marnotratný - wasteful adj:
{wJstfHl}
mnohotvárnost - allotropy n:
nelineárnost - non-linearity
nepopulárnost - unpopularity n:
{Hnpa:pjHlerIti:}
nestárnoucí - ageless adj:
{JZlHs}
parno - sultriness n:
parno - swelter n:
{sweltR}
rozmarnost - breeziness n:
rozmarnost - capriciousness
rozmarnost - jocosity n:
rozmarnost - pettishness n:
rozmarnost - waywardness n:
rozmarnost - whimsicality n:
solidárnost - solidarity
{sa:lHderHti:}
správce majetku farnosti - churchwarden
stárnoucí - senescent adj:
stárnout - age v:
{JZ}
stárnout - aging
{JZIN}
tvárnost - ductility n:
{dHktIlHti:}
tvárnost - plasticity n:
vulgárnost - grossness n:
vulgárnost - scurrility n:
vulgárnost - vulgarism n:
vulgárnost - vulgarity n:
{vHlgerIti:}
Warnock - Warnock n: [jmén.]
příjmení {wOrna:k}
zestárnout - age v:
{JZ}
zestárnout - get old
zestárnout - grow old v:
ztvárňovat - impersonate v:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Arno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Arno" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž