Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Are bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
Advanced Infrared Search and Track - AIRST [zkr.] [voj.]
Advanced Threat Infrared Countermeasures - ATIRCM [zkr.] [voj.]
agregace (vodárenství) - aggregation [eko.]
Air Force Electronic Warfare Effectiveness Simulator - AFEWES [zkr.] [voj.]
akvarel - watercolour n:
akvarelista - watercolourist
Alvarez - Alvarez n: [jmén.]
příjmení {ElvRez}
Analog Hardware Descriptive Language - AHDL n: [zkr.] [voj.]
are not - ain't [hovor.]
Are We Going To Have To Go Through ALL This Again? - AWGTHTGTATA [zkr.]
Are We Going To Have To Go Through This Again? - AWGTHTGTTA [zkr.]
Are We Having Fun Yet? - AWHFY [zkr.]
are You Available to Chat? - YAC [zkr.]
aRe yoU Male or Female? - RUMF [zkr.]
Are You There? - AYT [zkr.]
areál - area n:
{eri:H}
areál - premises n: pl.
{premHsHz}
areál - territory n:
{terItOri:}
areál druhu - area of species [eko.]
areál škodlivosti - area of harmfulness [eko.]
areál školy nebo univerzity - campus
{kEmpHs}
areáltyp (botanika, zoologie) - area type [eko.]
areflexe - areflexia
aréna - arena
{Ri:nH}
aréna - bullring n:
aréna - circus n:
{sRkHs}
aréna - hippodrome n:
{hIpHdrCm}
arény - arenas
{Ri:nHz}
Ares - Ares n: [jmén.]
příjmení {a:rz}
aretace - arrestment n:
aretovat - arrest v:
{Rest}
aretovat - detent v:
archiv vytvořený tarem - tarball n: [it.]
Unix(-like) tar
As Far As I Am Aware - AFAIAA [zkr.]
balíček karet - pack of cards n:
barel - barrel
{bErHl}
barel - canister
{kEnHstR}
barely - barrels n: pl.
{bErHlz}
baret - beret n:
{berHt}
baret - cap n:
{kEp}
barevna - dye house n:
barevna - dye-house n:
barevna - dyehouse n:
barevná fotografie - colour photo
barevná hra - iridescence
barevně - in color
barevné křídy - crayons
{krJa:nz}
barevné sklo - stained glass
barevné sklo - stained-glass
barevné vysílání - colorcast
barevnost - colourfulness n:
barevnost - variety of colour n:
barevný - colored adj:
{kAlRd}
barevný - colorful adj:
{kAlRfHl}
barevný - colour adj:
barevný - coloured
{kAlRd}
barevný - hued adj:
{hju:d}
barevný - polychrome adj:
{pa:lIkrCm}
barevný člověk - non-white
barevný člověk - nonwhite
{na:nwTt}
barevný rozptyl - chromatism
Battle Area Interdiction - BAI [zkr.] [voj.]
bezplatný software - freeware
carevna - czarina n:
carevna - czaritza n:
carevna - tsarina n:
Carey - Carey n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {keri:}
Cesare - Cesare n: [jmén.]
příjmení {SJza:rJ}
cigareta - cigarette
{sIgRet}
cigareta - fag
cigareta - gasper n: [brit.] [slang.]
{gEspR}
cigareta - stoge n: [slang.]
cigareta z marihuany (joint) - spliff n:
cigaretový oharek - fag end
cigarety - cigarettes n: pl.
{sIgRets}
Clare - Clare n: [jmén.]
příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno {kler}
Clarence - Clarence n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {klerHns}
Clarendon - Clarendon n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {klerHndHn}
Command and Control Warfare - C2W [zkr.] [voj.]
Command and Control Warfare - CCW [zkr.] [voj.]
čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství) - fluidized layer clarification [eko.]
čiření ve vznosu (vodárenství) - sludge blanket clarification [eko.]
čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech) - net national product constant dollar [eko.]
čtvrtina barelu - firkin
další cigareta - another nail in your coffin n:
dareba - rascal
{rEskHl}
dareba - rotter n:
{ra:tR}
dareba - scapegrace n:
dareba - wretch n:
darebáci - bastards n: pl.
{bEstRdz}
darebáci - knaves n: pl.
{nJvz}
darebácký - knavish adj:
darebácky - knavishly adv:
darebácký - prankish adj:
darebáctví - deviltry n:
darebáctví - harlotry n:
darebáctví - knavery n:
darebáctví - mischief n:
{mIsSHf}
darebáctví - monkey business n:
darebáctví - monkeyshine n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Are do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Are" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž