Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Ar bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ar - are n:
{a:r}
jaro - blue time
- čárka nad písmenem - macron
1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr. - MAC [eko.]
{mEk}
ablefarie - ablepharia n:
Absarokové - Absaroka n:
indiánský kmen (Vrány)
absarožský - Absaroka adj:
indiánský kmen (Vrány)
absolutistická monarchie - absolute monarchy n:
absolutní farad - abfarad
acinární - acinar
adenokarcinom - adenocarcinoma
Advanced Guidance Research Facility - AGRF [zkr.] [voj.]
Advanced Infrared Search and Track - AIRST [zkr.] [voj.]
Advanced Space Structures Technology Research Experiment - ASTREX [zkr.] [voj.]
Advanced Thermionics Research Initiative - ATRI [zkr.] [voj.]
Advanced Threat Infrared Countermeasures - ATIRCM [zkr.] [voj.]
Advanced Turbine Aerothermal Research Rig - ATARR [zkr.] [voj.]
Advisory Group for Aerospace Research and Development - AGARD [zkr.] [voj.]
{EgRd}
Affordable Sensor Technology for Aerial Targeting - ASTAT [zkr.] [voj.]
agar - agar
{JgR}
agar-agar - agar-agar n:
agarýza - agarose n:
Age No Bar - ANB [zkr.]
Age/Gender No Bar - AGNB [zkr.]
Age/Gender/Race No Bar - AGRNB [zkr.]
agrární - agrarian adj:
{Hgreri:Hn}
agrárník - agrarian n:
{Hgreri:Hn}
agregace (vodárenství) - aggregation [eko.]
Air Force Electronic Warfare Effectiveness Simulator - AFEWES [zkr.] [voj.]
Air Force Office of Scientific Research - AFOSR [zkr.] [voj.]
Air Force Research Laboratory - AFRL [zkr.] [voj.]
Air National Guard - ANG [zkr.] [voj.]
{EN}
Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment - ABLE ACE [zkr.] [voj.]
Airborne Warning and Control System - AWACS [zkr.] [voj.]
{JwEks}
akaricid - acaricide [eko.]
akarióza - acariasis n:
akarofág - acariphage [eko.]
aktivita parazita - parasitic activity [eko.]
aktivní solární energie - active solar energy [eko.]
akvamarín - aquamarine n:
drahokam světle zelené barvy {EkwHmRi:n}
akvamarínový - aquamarine adj:
drahokam světle zelené barvy {EkwHmRi:n}
akvarel - watercolour n:
akvarelista - watercolourist
akvarín - aquamarine
{EkwHmRi:n}
akvarista - aquarist
akvárium - aquaria n:
akvárium - aquarium n:
{Hkweri:Hm}
akvárium - fishbowl n:
{fILbCl}
akvitard - aquitard [eko.]
Alar - Alar n: [jmén.]
příjmení {Jla:r}
alarm - alarm n:
{Hla:rm}
alarmování - alarming
{Hla:rmIN}
alarmovat - alarm v:
{Hla:rm}
alarmovat - alert v:
{HlRt}
alarmovat - warn v:
{wOrn}
alarmující - alarming adj:
{Hla:rmIN}
alarmy - alarms n: pl.
{Hla:rmz}
Aldebaran - Aldebaran [jmén.]
jméno hvězdy (arab.) {EldebRHn}
alizarin - alizarin n:
alizarin - alizarine n:
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
All-Optical Imaging Brassboard - AOIB [zkr.] [voj.]
Alvarez - Alvarez n: [jmén.]
příjmení {ElvRez}
alveolára (dásňová souhláska) - alveolar n:
v češtině hlásky: č,t,d,n {Elvi:HlR}
alveolární - alveolar adj:
{Elvi:HlR}
amarant - amaranth n:
{EmREnQ}
Amarillo - Amarillo n:
město v Texasu {EmRIlC}
amarylka - amaryllis n:
{EmRIlHs}
ambient air standard - ambient air standard [eko.]
American Standard Code for Information Interchange - ASCII n: [zkr.] [it.]
kód, ve kterém jsou znaky reprezentovány čísly od 0 do 127 {Eski:}
americký dolar - greenback
{gri:nbEk}
Analog Hardware Descriptive Language - AHDL n: [zkr.] [voj.]
anarchický - anarchic adj:
{Ena:rkIk}
anarchie - anarchy
{EnRki:}
anarchista - anarchist n:
{EnRkHst}
anarchisté - anarchists
anarchistický - anarchical
{Ena:rkHkHl}
anarchistický - anarchistic adj:
anarchizmus - anarchism
angulární - angular
{ENgjHlR}
Antarctic Treaty - Antarctic Treaty [eko.]
Antarktický - Antarctic
{Enta:rktIk}
Antarktický oceán - Antarctic Ocean
antarktida - antarctic
{Enta:rktIk}
Antarktida - Antarctica
{Enta:rktIkH}
antartický - antarctic adj:
{Enta:rktIk}
Antigua a Barbuda - Antigua & Barbuda n: [jmén.]
antikvariát - antiquarian bookshop
antikvariát - secondhand bookshop
antikvární - secondhand adj:
{sekHndhEnd}
antilogaritmus - antilogarithm n:
antimalarický - antimalarial
antiparalelní - antiparallel adj:
aparát - apparatus n:
{EpREtHs}
aparát - appliance
{HplTHns}
aparát - device n:
{dIvTs}
aparátník - apparatchik n:
aparatura - device n:
{dIvTs}
aparatura - installation n:
{InstHlJLHn}
aparatura - plant n:
{plEnt}
aparáty - apparatuses n: pl.
{EpREtHsHz}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Ar do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Ar" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž