Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz Akr bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
akr - acre n:
asi 4000 metrů čtverečních {JkR}
akreditace - accreditation n:
{HkredHtJLHn}
akreditiv - letter of credit n:
akreditován - accredited
{HkredItId}
akreditovat - accredit
akridin - acridine [eko.]
akrobacie - acrobatics n:
{EkrHbEtIks}
akrobat - acrobat n:
{EkrHbEt}
akrobat - barnstormer n:
akrobati - acrobats n: pl.
{EkrHbEts}
akrobatický - acrobatic adj:
{EkrHbEtIk}
akrobaticky - acrobatics adv:
{EkrHbEtIks}
akrocyanóza - acrocyanosis
akrolein - acrolein
akromegalie - acromegaly n:
Akron - Akron n: [jmén.]
město - Spojené státy americké {EkrHn}
akronym - acronym n:
{EkrHnIm}
akronymy - acronyms n: pl.
{EkrHnImz}
akropole - acropolis n:
{Hkra:pHlHs}
akrostich - acrostic n:
akrozom - acrosome
akry - acres n: pl.
{JkRz}
akrylát - acrylate n:
akrylonitril - acrylonitrile
akrylová pryskyřice - acrylic resin [eko.]
Anakreón - Anacreon n: jméno
satirik a básník starověkého Řecka
biotechnologický makrosystém - biotechnologic macrosystem [eko.]
co to sakra - what the fuck [vulg.]
co to sakra - what the heck [slang.]
např. "What the hack is that?" = "Co to sakra je?"
desky na nákresy - sketchpad
diakritický - diacritical adj:
{dTHkrItHkHl}
diakritika - diacritic n:
druh makrely - albacore n:
{ElbHkOr}
dvakrát - twice
{twTs}
dvakrát - two-time
dvakrát za rok - biannually adv:
chirurgické zákroky - surgeries
{sRZRi:z}
chirurgický zákrok - surgery
{sRZRi:}
intrakraniální - intracranial
{IntrHkrJni:Hl}
k sakru - hell interj:
{hel}
lakros - lacrosse n:
{lHkrOs}
letecká akrobacie - aerobatics
{erHbEtIks}
letecky akrobatický - aerobatic
mající zákruty - twisty
{twIsti:}
makra - macros n:
makrela - mackerel
{mEkRHl}
makro - macro n:
{mEkrC}
makrobiotická dieta - macrobiotic diet n:
makrobiotický - macrobiotic adj:
typ stravy
makrobiotika - macrobiotics
makrocefalický - macrocephalic adj:
makrocefalie - macrencephaly n:
makrocefalie - macrocephaly n:
makrodisperze - macrodispersion [eko.]
makroekonomický - macroeconomic adj:
{mEkrCekHna:mIk}
makroekonomický expert - macroeconomic expert n: [fin.]
makroekonomie - macro-economics [eko.]
makroekonomie - macroeconomics
{mEkrCekHna:mIks}
makroekonomie racionálních očekávání - Rational Expectations Macroeconomics (REM). [eko.]
makroekonomika - macroeconomics n:
{mEkrCekHna:mIks}
makrofág - macrophage med.
buňka imunitního systému {mEkrCfJZ}
makroflóra - macroflora [eko.]
makrofyt - macrophyte [eko.]
makroglosie - macroglossia n:
makrokosmos - macrocosm
makromolekula - macromolecule
makromolekulární - macromolecular adj:
makromolekuly - macromolecules n: [chem.]
makrónek - macaroon n:
makronutrient - macronutrient [eko.]
makroskopické - macroscopic adv:
makroskopický - macroscopic adj:
makroskopicky - macroscopically adv:
makrovegetace - macrovegetation [eko.]
masakr - bloodbath n:
{blAdbEQ}
masakr - butchery n:
{bUSRi:}
masakr - carnage
{ka:rnIZ}
masakr - holocaust n:
{ha:lHkOst}
masakr - massacre n:
{mEsHkR}
masakr - pogrom n:
masakr - slaughter n:
{slOtR}
masakrovat - butcher v:
{bUSR}
masakrovat - slaughter v:
{slOtR}
masakrovatel - slaughterer n:
masakry - massacres pl.
{mEsIkRz}
maso makrely - bonito
{bHni:tC}
metakrylát - methacrylate
nakrájený - shredded adj:
{LredHd}
nakrájený - sliced adj:
{slTst}
nakrájet - carve v:
{ka:rv}
nakrájet - mince v:
{mIns}
nakrájet - slice
{slTs}
nakrájet na kostičky - dice
{dTs}
nákrátko ostříhaný - close-cropped
nákres - chart n:
{Sa:rt}
nákres - draft
{drEft}
nákres - layout
{lJVt}
nákres - scheme n:
{ski:m}
nákres - sketch
{skeS}
nakreslit - describe
{dIskrTb}
nakreslit - draft
{drEft}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit Akr do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Akr" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž