Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čistě bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 22).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čistě - clean
{kli:n}
čistě - cleanly adv:
{kli:nli:}
čistě - purely adv:
{pjUrli:}
čisté bilancování - netting [eko.]
{netIN}
čisté investice - net investment [eko.]
čistě náhodný - flukey
čisté národní bohatství - Net National Welfare NNW. [eko.]
čisté peněžní výnosy - net monetary benefits [eko.]
čistě praktický - banausic
čisté technologie - clean technologies [eko.]
čisté technologie malých rozměrů - small scale clean technologies [eko.]
čistě teoretický - moot adj:
{mu:t}
čistě - cleaning
{kli:nIN}
čistě - cleansing n:
{klenzIN}
čistě - purification n:
{pjUrHfHkJLHn}
čistě - scudding n:
chemické čistě - dry cleaning n:
konto čistého jmění - capital account
kritérium maximální čisté současné hodnoty - maximum net-present-value criterion [eko.]
nečistě - uncleanly adv:
očistec - purgatory n:
{pRgHtOri:}
rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty - depletable resources, positive net-present-value criterion. [eko.]
rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty - depletable resources, maximum net-present-value criterion. [eko.]
širokospektrální čisté technologie - large-scale clean technologies [eko.]
účet čistého jmění - capital account

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čistě do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čistě" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž