Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz úprava bylo nalezeno překladů: 33 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 26).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
úprava - adaptation n:
{EdHptJLHn}
úprava - adjusting, adjustment
úprava - adjustment n:
{HZAstmHnt}
úprava - alteration n:
{OltRJLHn}
úprava - customizable
úprava - modification n:
{ma:dHfHkJLHn}
úprava - treating n:
{tri:tIN}
čajová souprava - tea service
čajová souprava - tea-service
dílčí úprava toku - partial water-course training [eko.]
hospodářskotechnická úprava pozemků - ekonotechnical comasation [eko.]
nepromokavá úprava - waterproofing
{wOtRpru:fIN}
povrchová úprava - surfacing n:
{sRfHsIN}
průprava - grounding n:
{grVndIN}
souprava - assortment
{HsOrtmHnt}
souprava - kit
{kIt}
souprava - rig n:
{rIg}
souprava - set n:
{set}
souprava - suite n:
{swi:t}
souprava nářadí - toolbox
souprava nářadí - toolkit
úprava (drůbežího masa) - treatment (of poultry meat)
úprava filmového materiálu - post-production
úprava filmového materiálu - postproduction
úprava odpadu - waste treatment [eko.]
úprava podle požadavků - customization
úprava závlahové vody - irrigation water treatment [eko.]
úprava zdaňování - adjusting taxation
větší úprava vzhledu člověka - make-over n:
větší úprava vzhledu člověka - makeover n:
{mEki:CvR}
vrtná souprava - headgear n:
{hedgIr}
zákonná úprava (regulace) - statutory regulations [eko.]
závlahová souprava - irrigation set [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit úprava do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "úprava" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž