Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz úkon bylo nalezeno překladů: 37 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 34).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
úkon - act n:
{Ekt}
úkon - action n:
{EkLHn}
úkon - transaction n:
{trEnzEkLHn}
ukončení - withdrawals
{wIQdrOHlz}
abnormální ukončení - abend
{Ebend}
datum ukončení - expiration date n:
neukončení - nontermination
neukončující - nonterminating
právní úkon - deed
{di:d}
ukončení - conclusions n: pl.
{kHnklu:GHnz}
ukončení - end n:
{end}
ukončení - ending
{endIN}
ukončení - finalization n:
ukončení - termination n:
{tRmHnJLHn}
ukončení - terminations n:
{tRmHnJLHnz}
ukončení činnosti - close-down
ukončení činnosti - closedown
{klCzdVn}
ukončení platnosti - revocation
1.4. {revHkJLHn}
ukončený - ceased adj:
{si:st}
ukončený - finished adj:
{fInILt}
ukončený - terminated adj:
{tRmHnJtHd}
ukončil - ceases v:
{si:sIz}
ukončit - break up v:
ukončit - complete
{kHmpli:t}
ukončit - conclude v:
{kHnklu:d}
ukončit - end v:
{end}
ukončit - end up
ukončit - exit v:
{egzIt}
ukončit - finish
{fInIL}
ukončit - quit v:
{kwIt}
ukončit - terminate [it.]
{tRmHnJt}
ukončit činnost firmy - wind a company up [eko.]
ukončovač - terminator n:
{tRmHnJtR}
ukončování - termination n:
{tRmHnJLHn}
ukončuje - terminates v:
{tRmInJts}
ukončující - terminating adj:
{tRmHnJtIN}
znalost základních počátečních úkonů - numeracy

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit úkon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "úkon" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž