Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz účinek bylo nalezeno překladů: 22 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 19).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
účinek - effect
{Ifekt}
účinek - impact
{ImpEkt}
účinek - influence n:
{Influ:Hns}
chronický (pozdní) účinek - chronic effect [eko.]
-činek, projevující se teprve po nějaké době od zahájení expozice, případně po jejím skončení.
kombinovaný účinek - combined effect [eko.]
kritický účinek - critical effect [eko.]
První nežádoucí účinek, případně jeho prekursor, který se vyskytne při zvýšení dávky.
mít opačný účinek - backfire
{bEkfTr}
mít účinek - impact [eko.]
{ImpEkt}
mít účinek na - get to
následný účinek pesticidu - resulting pesticide effect [eko.]
pozdní účinek toxické látky - late effect of toxic substance [eko.]
retroaktivní, mající zpětný účinek - retroactive [eko.]
{retrCEktIv}
reziduální následný účinek herbicidu - residual herbicide effect [eko.]
škodlivý účinek - harmful effect
účinek čištění na recipient (vodní hospodářství) - purification result for recipient [eko.]
účinek příjmu - income effect
vedlejší účinek - by-product
vedlejší účinek - byproduct
{bTpra:dHkt}
vedlejší účinek - side effect
vedlejší účinek - side-effect
vedlejší účinek pesticidu - pesticide side-effect [eko.]
zastavující účinek (též zastavovací síla) - stopping power n: [voj.]
Účinnost střely pro zastavení útočníka (obvykle tím, že mu způsobí značné zranění)

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit účinek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "účinek" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž