Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz á la bylo nalezeno překladů: 59 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 59).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
adsorbovaná látka - adsorbate
afektovaná laskavost - rose-water
anorganická látka - inorganic matter [eko.]
bublinková lázeň - bubble bath
cizorodá látka - heterogeneous substance [eko.]
čalouněná lavička - banquette n:
dávná láska - old flame n:
dětská láska - puppy love n:
dispergovaná látka - dispersed solid [eko.]
fenolová látka - phenol n: [eko.]
{fi:na:l}
galvanická lázeň - galvanic bath
halogenová lampa - halogen lamp
Hasta La Vista - HLV [zkr.]
Hasta La Vista, Baby - HLVB [zkr.]
hedvábná látka - grenadine
I Am Not A Lawyer, But I Play One On TV - IANALBIPOOTV [zkr.]
jazyková laboratoř - language laboratory n: [obec.] 6 6
jemná látka - marquisette n:
jemná vlněná látka - Carmelite n:
{ka:rmHlTt}
kabinka lanové dráhy - cable-car
kalová laguna - sludge lagoon [eko.]
krvavá lázeň - blood bath n:
lesbická láska - sapphism
mateřská láska - motherliness
mladá labuť - cygnet
nadýchnutá látka - puff n:
{pAf}
neonová lampa - neon lamp
nepolární extrahovatelná látka (NEL) - non-polar extractive substance [eko.]
oblouková lampa - arc lamp n:
omamná látka - dope [eko.]
{dCp}
omamná látka - narcotic [eko.]
{na:rka:tIk}
pevná látka - solid n:
{sa:lHd}
písková lavice - sand bar
plynová lampa - gas lamp n:
plynová lampa - gaslight n:
pohonná látka - propellant n:
{prHpelHnt}
poměrná láce - inexpensiveness
protipožerová látka - antifeeding agent [eko.]
raketa na lakros - crosse
{kra:s}
ropná látka - oil product [eko.]
rozpuštěná látka - solute n:
rozpuštěná látka (hydrochemie) - dissolved solid substance [eko.]
sedačková lanová dráha - chair-lift
sedačková lanovka - chair-lift
sedačková lanovka - chairlift n:
sopečná láva - magma n:
{mEgmH}
škodlivá látka (vodní hospodářství) - harmful substance [eko.]
účinná látka pesticidu - active pesticide component [eko.]
velká láhev na víno - Jeroboam
{ZerHbCHm}
velká láhev na víno - magnum n:
{mEgnHm}
vidličková ladička - tuning fork n:
vířivá lázeň - whirlpool bath n:
vlněná látka - woolen n: [amer.]
{wUlHn}
volná láska - free love n:
vyloučená látka - exudate n:
zápalná láhev - bottle rocket
raketa odpálená z láhve
zápalná láhev - skyrocket
raketa odpálená z láhve {skTra:kHt}
závadná látka (vodní hodpodářství) - harmful substance [eko.]
žíněná látka - haircloth n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit á la do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "á la" v českém výkladovém slovníku

 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž