Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz wink bylo nalezeno překladů: 38 (přesná shoda: 10, obsahující výraz: 28).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: wink
{wINk}
- mrknout
v: wink
{wINk}
- přimhouřit oko
wink
{wINk}
- blikat
wink
{wINk}
- mrkání
wink
{wINk}
- mrkat
wink
{wINk}
- mrknutí
wink
{wINk}
- mžikat
wink
{wINk}
- mžiknutí
wink
{wINk}
- zamrkání
wink
{wINk}
- zamrkat
n: forty winks - zdřímnutí
hoodwink
{hUdwINk}
- oklamat
hoodwink
{hUdwINk}
- oblafnout
n: periwinkle
- brčál
n: [jmén.] Swink
příjmení {swINk}
- Swink
tiddlywinks
{tIdlIwINks}
- hra s žetony
n: twinkle
{twINkHl}
- blikání
v: twinkle
{twINkHl}
- jiskřit
n: twinkle
{twINkHl}
- mihotání
v: twinkle
{twINkHl}
- třpytit
n: twinkle
{twINkHl}
- zajiskření
n: twinkletoes
- člověk mající hbité nohy
adj: twinkling
{twINkHlIN}
- mihotavý
n: twinkling
{twINkHlIN}
- mžik
n: twinkling
{twINkHlIN}
- okamžik
adj: twinkly
- mihotavý
v: wink at
- mrknout na
v: wink at
- přimhouřit oko nad
v: wink at
- úmyslně přehlédnout
n: winker
stínítko na oči koně {wINkR}
- klapka
n: [hovor.] winker
{wINkR}
- oko
n: [hovor.] winker
{wINkR}
- blinkr
winker
{wINkR}
- klapka pro koně
n: winking
{wINkIN}
- blikání
n: winking
{wINkIN}
- mrkání
n: winkle
{wINkHl}
- druh mořských plžů
v: winkle out
- vyloudit
v: winks
{wINks}
- mrká

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit wink do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "wink" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž