Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz whole bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 56).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: whole
{hCl}
- celý
adj: whole
{hCl}
- úplný
n: whole
{hCl}
- celek
adj: whole
{hCl}
- veškerý
n: whole
{hCl}
- všechno
adj: whole
{hCl}
- celistvý
adj: whole
{hCl}
- nedotčený
adj: whole
{hCl}
- neporušený
as a whole - jako celek
[eko.] bias, benefit part-whole - zkreslení, částečné-celkové přínos
[eko.] bias, geographical part-whole - zkreslení, geografické částečně-celkové
[eko.] bias, part-whole - zkreslení, částečné-celkové
[eko.] bias, policy-package part-whole - zkreslení, celkové-částečné balík péče
blowhole - nozdry velryby
by wholesale - ve velkém
adj: heart-whole - srdečný
adj: heart-whole - upřímný
on the whole - celkem
on the whole - vcelku
the whole - celý
[fráz.] the whole nine yards - celé
[fráz.] the whole nine yards - úplné
the whole of - celý
adj: unwholesome - nezdravý
n: unwholesomeness - odpornost
upon the whole - vcelku
adj: whole day - celodenní
n: whole milk - plnotučné mléko
n: whole note - celá nota
n: whole number - celé číslo
n: whole piece - celek
adj: whole-hearted - dobrosrdečný
adj: whole-hearted - srdečný
adj: whole-hearted - šlechetný
adj: whole-hearted - upřímný
adv: whole-heartedly - upřímně
n: wholefood - potraviny vcelku
adj: wholegrain - celozrnný
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- dobrosrdečný
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- srdečný
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- šlechetný
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- upřímný
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- horlivý
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- energický
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- nadšený
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- seriózní
adj: wholehearted
{hClha:rtId}
- vážný
adv: wholeheartedly
{hClha:rtIdli:}
- naprosto
adv: wholeheartedly
{hClha:rtIdli:}
- vážně
adv: wholeheartedly
{hClha:rtIdli:}
- upřímně
adj: wholemeal
- celozrný
n: wholeness
- celistvost
n: wholesale
{hClsJl}
- velkoobchod
n: wholesale
{hClsJl}
- obchod ve velkém
wholesale
{hClsJl}
- velkoobchodní
wholesale banking
- velkobankovnictví (pro velké klienty)
n: wholesaler
{hClsJlR}
- velkoobchodník
n: pl. wholesalers
{hClsJlRz}
- velkoobchodníci
n: wholesaling
{hClsJlIN}
- obchodování ve velkém
adj: wholesome
{hClsHm}
- prospěšný
adj: wholesome
{hClsHm}
- užitečný
adv: wholesomely
- užitečně
n: wholesomeness
{hClsHmnHs}
- užitečnost
adj: wholewheat
- celozrnný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit whole do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "whole" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž