Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz warm bylo nalezeno překladů: 78 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 69).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adv: warm
{wOrm}
- teplo
adj: warm
{wOrm}
- teplý
warm
{wOrm}
- ohřát
adj: warm
{wOrm}
- srdečný
warm
{wOrm}
- vroucí
adj: warm
{wOrm}
- vřelý
warm
{wOrm}
- zahřát
warm
{wOrm}
- zahřívat
v: warm
{wOrm}
- hřát
global warming - globální oteplování
[eko.] global warming potential (gwp) - potenciál látky způsobovat globání oteplení
heart-warming - u srdce hřející
adj: heartwarming
{ha:rtwOrmIN}
- potěšující
adj: heartwarming
{ha:rtwOrmIN}
- dojemný
adj: lukewarm
{lu:kwOrm}
- netečný
adj: lukewarm
{lu:kwOrm}
- lhostejný
adv: lukewarmly
- netečně
adv: lukewarmly
- lhostejně
n: lukewarmness
- netečnost
n: lukewarmness
- lhostejnost
swarm
{swOrm}
- roj
swarm
{swOrm}
- hemžit se
swarm
{swOrm}
- rojit se
n: swarm
{swOrm}
- hejno
n: swarming
{swOrmIN}
- hemžení
n: swarming
{swOrmIN}
- rojení
n: warm front
- teplá fronta
v: warm up
- ohřát se
v: warm up
- oteplit se
v: warm up
- nahřát
v: warm up
- ohřát
v: warm up
- ohřívat
v: warm up
- přihřát
v: warm up
- rozehřát
v: warm up
- rozparádit
v: warm up
- rozproudit
v: warm up
- zahřát
adj: warm-blooded
- horkokrevný
adj: warm-blooded
u zvířat
- teplokrevný
n: warm-bloodedness
- teplokrevnost
adj: warm-hearted
- dobrosrdečný
adj: warm-hearted
- laskavý
adj: warm-hearted
- soucitný
n: warm-up
- rozcvička
n: warm-up
- rozehřátí
adj: warmblooded
- horkokrevný
adj: warmed
{wOrmd}
- zahřátý
adj: warmed-over
- ohřívaný
n: warmer
{wOrmR}
- ohřívadlo
n: warmer
{wOrmR}
- ohřívač
adj: warmer
{wOrmR}
- teplejší
adj: warmest
{wOrmHst}
- nejteplejší
adj: warmhearted
- srdečný
adj: warmhearted
- dobrosrdečný
adj: warmhearted
- laskavý
adj: warmhearted
- soucitný
adj: warming
{wOrmIN}
- hřející
adj: warming
{wOrmIN}
- ohřívající
n: warming
{wOrmIN}
- ohřívání
n: warming
{wOrmIN}
- oteplení
n: warming
{wOrmIN}
- vyhřívání
n: warming
{wOrmIN}
- zahřívání
n: warming
{wOrmIN}
- ohřev
[eko.] warming irrigation
- oteplovací závlaha
adj: warmish
{wOrmIL}
- vlažný
adv: warmly
{wOrmli:}
- hřejivě
adv: warmly
{wOrmli:}
- teple
adv: warmly
{wOrmli:}
- vřele
n: warmness
- teplota
n: warmonger
- válečný štváč
n: warmongering
{wOrma:NgRIN}
- harašení zbraněmi
warms
{wOrmz}
- hřeje
v: warms
{wOrmz}
- ohřívá
v: warms
{wOrmz}
- zahřívá
n: warmth
{wOrmQ}
- teplo
n: warmth
{wOrmQ}
- srdečnost
n: warmth
{wOrmQ}
- vřelost
n: warmth
{wOrmQ}
- vroucnost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit warm do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "warm" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž