Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz um bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
um
{Am}
- no
n: a bum rap - falešné obvinění
a bummer - přibližovací vozík
n: a hot number - žhavé téma
a humdinger - nádherný výrobek
a number of - řada
a paltry sum - malé peníze
[eko.] absolute humidity - absolutní vlhkost vzduchu
[eko.] accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- nahromadit se
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- nashromáždit
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- kupit
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- akumulovat
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- nahromadit
adj: accumulated
{Hkju:mjHlJtHd}
- nahromaděný
adj: accumulated
{Hkju:mjHlJtHd}
- akumulovaný
[eko.] accumulated water energy
- akumulovaná vodní energie
v: accumulates
{Hkju:mjHlJts}
- hromadí
v: accumulates
{Hkju:mjHlJts}
- akumuluje
adj: accumulating
{Hkju:mjHlJtIN}
- akumulující
[eko.] accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- hromadění
accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- nakupení
accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- nahromadění
accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- akumulace
[eko.] accumulation area
- akumulační oblast
[eko.] accumulation coefficient
- kumulační koeficient (toxické látky)
[eko.] accumulation of toxic substances
- kumulace toxických látek
[eko.] accumulation pond
- akumulační rybník
adj: accumulative
{Hkju:mjHlJtIv}
- kumulativní
accumulative
{Hkju:mjHlJtIv}
- akumulační
n: accumulator
- akumulátor
acetabulum
- kloubní jamka
n: [chem.] actinium
- aktinium
n: acumen
{Hkju:mHn}
- postřeh
n: acumen
{Hkju:mHn}
- bystrost
ad infinitum
- k nekonečnu
v: ad lib (ad libitum)
- tvořit
v: ad lib (ad libitum)
- improvizovat
v: ad libitum
- tvořit
v: ad libitum
- improvizovat
adv: ad libitum
- podle libosti, improvizace
addendum
- dodatek
v: adumbrate
- naznačit
v: adumbrate
- nastínit
v: adumbrate
- načrtnout
v: adumbrated
- naznačil
v: adumbrated
- načrtl
adumbration
- náčrtek
n: ageratum
{HZerHtHm}
- nestařec
[eko.] aggregate consumption
- agregovaná spotřeba
n: air-pump
- vývěva
album
{ElbHm}
- album
n: albumen
- bílek
n: albumen
- albumin
n: albumin
{Elbju:mHn}
- bílkovina
albumin
{Elbju:mHn}
- albumin (bílkovina)
albumin
{Elbju:mHn}
- bílkovina albumín
albumin
{Elbju:mHn}
- albumín
adj: albuminous
- bílkovinný
albums
{ElbHmz}
- albumy
algebraic number
- algebraické číslo
algebraic sum
- součet algebraicky
adj: all thumbs
- nešikovný
n: alluvium
{Hlu:vi:Hm}
- naplavenina
n: alluvium
{Hlu:vi:Hm}
- nános
n: alluvium
{Hlu:vi:Hm}
- aluvium
alphanumeric
{ElfHnu:merIk}
- alfanumerický
alphanumerical
- alfanumerický
alphanumerical data
- alfanumerická data
adv: alphanumerically
- alfanumericky
n: alum
{ElHm}
- kamenec
alumina
{Hlu:mHnH}
- oxid hlinitý
n: aluminium
{EljHmIni:Hm}
- hliník
aluminize
- hliníkovat difuzí
adj: aluminous
- hliníkový
n: [amer.] aluminum
{Hlu:mHnHm}
- hliník
n: aluminum
{Hlu:mHnHm}
- aluminium
n: alumna
- absolventka
n: alumnae
- absolventky
n: alumni
{HlAmnT}
- absolventi
n: alumnus
{HlAmnHs}
- absolvent
n: [chem.] americium
- americium
ammonium
{HmCni:Hm}
- amonium
n: [chem.] ammonium carbonate
- uhličitan amonný
n: [chem.] ammonium chloride
- chlorid amonný
n: [chem.] ammonium hydroxide
- hydroxid amonný
n: [chem.] ammonium ion
- amonný iont
n: [chem.] ammonium nitrate
- dusičnan amonný
[eko.] Ancient Monument
- Ancient Monument
[eko.] anecumene
- anekumena
n: annum
{EnHm}
- období (většinou rok)
[eko.] anti-dumping
- antidumpingový
antiserum
- antisérum
n: antrum
- dutina
n: antrum
- antrum
n: aquarium
{Hkweri:Hm}
- akvárium
n: [mat.] Arabic numeral
- arabské číslo
n: pl. [mat.] Arabic numerals
- arabské číslice
n: arboretum
{a:rbRi:tHm}
- arboretum
n: arcanum
{a:rkHnHm}
- tajemství
n: arcanum
{a:rkHnHm}
- arkánum
[eko.] archaeological monument
- archeologická památka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit um do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "um" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž