Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz tractive bylo nalezeno překladů: 28 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 26).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: tractive - tažný
adj: tractive - trakční
adj: abstractive - abstrakční
[eko.] abstractive use - abstraktivní využití (vody)
adj: attractive
{HtrEktIv}
- atraktivní
adj: attractive
{HtrEktIv}
- lákavý
adj: attractive
{HtrEktIv}
- vábivý
attractive
{HtrEktIv}
- hezký
attractive
{HtrEktIv}
- půvabný
adj: attractive
{HtrEktIv}
- přitažlivý
adv: attractively
{HtrEktIvli:}
- přitažlivě
adv: attractively
{HtrEktIvli:}
- atraktivně
n: attractiveness
{HtrEktIvnHs}
- půvab
n: attractiveness
{HtrEktIvnHs}
- přitažlivost
n: attractiveness
{HtrEktIvnHs}
- atraktivnost
adj: detractive
- zlehčující
adj: extractive
- extraktivní
adj: extractive
- extrakční
[eko.] forest preservation, extractive reserves
- ochrana lesů, extraktivní rezervy
more attractive
- přitažlivější
[eko.] non-abstractive use
- neabstraktivní využití (vody)
[eko.] non-polar extractive substance
- nepolární extrahovatelná látka (NEL)
adj: subtractive
- odčítací
adj: subtractive
- subtraktivní
adj: unattractive
{AnHtrEktIv}
- neatraktivní
adj: unattractive
{AnHtrEktIv}
- nehezký
unattractively
- nevábně
n: unattractiveness
- neatraktivnost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit tractive do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tractive" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž