Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz touch bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 15, obsahující výraz: 49).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
touch
{tAS}
- dotknout se
v: touch
{tAS}
- dotýkat se
n: touch
{tAS}
- dotek
n: touch
{tAS}
- dotknutí
n: touch
{tAS}
- dotyk
v: touch
{tAS}
- hmatat
n: touch
{tAS}
- kontakt
n: touch
{tAS}
- ohmatání
v: touch
{tAS}
- ohmatat
v: touch
{tAS}
- ohmatávat
n: touch
{tAS}
- omak
v: touch
{tAS}
- osahávat
v: touch
{tAS}
- sáhnout
v: touch
{tAS}
- zavadit
n: touch
{tAS}
- hmat
a soft touch - osoba neumějící odmítnout
a touch of - příznaky nějaké nemoci
be in touch - stýkat se
cartouche - kartuš
get in touch - ozvat se
n: in touch - ve spojení
keep in touch - být v kontaktu
v: retouch - retušovat
v: touch down - dosednout
v: touch off - spustit
v: touch on - dotýkat se
v: touch on - naťuknout
n: touch screen - dotyková obrazovka
v: touch up - opravit
v: touch up - poopravit
v: touch up - retušovat
v: touch up - upravit
touch wood - zaklepat na dřevo
adj: touch-and-go - riskantní
touch-type - psát na stroji naslepo
touch-typist - písař píšící naslepo
touchdown
{tASdVn}
- položení míče v ragby
n: touchdown
{tASdVn}
- přistání
touché
{tu:L}
- trefná poznámka
touched
{tASt}
- dotkl se
adj: touched
{tASt}
- dojatý
adj: touched
{tASt}
- dotčený
v: touches
{tASHz}
- dotýká
adj: touchily
- urážlivý
n: touchiness
- vznětlivost
touching
{tASIN}
- dojemný
touching
{tASIN}
- jímavý
adv: touchingly
- dojemně
adv: touchingly
- dojímavě
n: touchline
- pomezní čára
v: touchpaper
- dráždit
touchstone
{tASstCn}
- lydit
touchstone
{tASstCn}
- zlatnický kámen
touchstone
{tASstCn}
- měřítko
adj: touchy
{tASi:}
- citlivý
adj: touchy
{tASi:}
- choulostivý
adj: touchy
{tASi:}
- přecitlivělý
adj: touchy
{tASi:}
- senzitivní
adj: touchy
{tASi:}
- urážlivý
adj: untouchable
{HntASHbHl}
- nedotknutelný
adj: untouched
{HntASt}
- nedotčený
adj: untouched
{HntASt}
- neovlivněný
adj: untouched
{HntASt}
- netknutý
n: woman's touch
- ženská ruka (v domácnosti)

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit touch do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "touch" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž