Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz toe bylo nalezeno překladů: 48 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 43).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
toe
{tC}
- prst
toe
{tC}
- jít po špičkách
toe
{tC}
- palec nohy
n: toe
{tC}
- špička
v: toe
{tC}
- dotýkat se
a sack of potatoes - pytel brambor
big toe - palec u nohy
croquette potatoes - krokety
ghettoes - ghetta
hammertoe - kladívkový prst
little toe - malíček u nohy
n: magnetoelectric machine - elektromagnetický stroj
mistletoe
{mIsHltC}
- druh jmelí
n: [bot.] mistletoe
lat. Viscum album {mIsHltC}
- jmelí
n: mosquitoes
{mHski:tCz}
- komáři
n: mosquitoes
{mHski:tCz}
- moskyti
pl. mottoes
- mota
adj: optoelectronic
- optoelektronický
adj: photoelectric
{fCtCIlektrIk}
- fotoelektrický
n: photoelectric cell
- fotoelektrický článek
n: photoelectric emission
- vnější fotoefekt
adj: photoelectrical
- fotoelektrický
adv: photoelectrically
- fotoelektricky
n: photoelectricity
- fotoelektřina
n: photoelectron
- fotoelektron
n: photoemission
- fotoemise
adj: photoemissive
- fotoemisivní
n: pl. potatoes
{pHtJtCz}
- brambory
n: small potatoes
- malá ryba
n: tic-tac-toe
nepřekládá se, u nás se nehraje; piškvorky se řeknou "connect five" nebo se užívá přeneseně "gomoku"
- tic-tac-toe
tip toe
to tip toe ~ opatrně našlapovat
- na spičkách
tiptoe
{tIptC}
- jít po špičkách
tiptoed
{tIptCd}
- šel po špičkách
v: to tip toe
po špičkách
- našlapovat
toe nail
- nehet
toe the line
- sekat dobrotu
TOEFL
Test of English as Foreign Language
- test anglictiny
n: toehold
{tChCld}
- stup
toenail
- nehet
toenails
{tCnJlz}
- nehty na prstech nohou
toes
{tCz}
- prsty nohy
tomatoes
{tHmJtCz}
- rajčata
n: twinkletoes
- člověk mající hbité nohy
n: [bio.] versatile toe
- vratiprst
adj: vetoed
{vi:tCd}
- vetovaný
adj: vetoer
- vetující
n: vetoes
{vi:tCz}
- veta
adj: web-toed
- mající plovací blánu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit toe do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "toe" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž