Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz tier bylo nalezeno překladů: 57 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 52).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
tier
{ti:r}
- úroveň
n: tier
{ti:r}
- vazač
n: tier
{ti:r}
- patro
n: tier
{ti:r}
- vrstva
n: tier
{ti:r}
- řada
[eko.] antierosion berm ditch - protierozní záchytný příkop
[eko.] antierosion dike - protierozní hrázka
[eko.] antierosion measure - protierozní opatření
[eko.] antierosion soil conservation - protierozní ochrana půdy
[eko.] antierosion soil protection - protierozní ochrana půdy
[eko.] antierosion system - protierozní soustava
adj: bustier - prsatější
n: [jmén.] Cartier
příjmení {ka:rti:R}
- Cartier
cottier
{ka:ti:R}
- nájemce půdy
n: courtier
{kOrti:R}
- dvořan
courtiers
{kOrti:Rz}
- dvořané
customs frontier
- celní hranice
adj: dirtier
{dRti:R}
- špinavější
adj: emptier
{empti:R}
- prázdnější
[eko.] forest-technical antierosion measure
- lesnickotechnické protierozní opatření
frontier
{frHntIr}
- pohraničí
frontier
{frHntIr}
- pomezí
frontier
{frHntIr}
- pohraniční
adj: frontier
{frHntIr}
- hraniční
frontier
{frHntIr}
- hranice
n: frontiers
{frHntIrz}
- hranice
n: frontiersman
- hraničář
adj: guiltier
- vinnější
adj: haughtier
- povýšenější
adj: knottier
- spletitější
adj: loftier
{lOfti:R}
- vznešenější
adj: meatier
{mi:ti:R}
- masitější
adj: meatier
{mi:ti:R}
- hutnější
metier
{metjR}
- vhodná práce
adj: mightier
- mocnější
nastier
{nEsti:R}
- odpornější
naughtier
- zlobivější
adj: nuttier
- uhozenější
[eko.] operational antierosion measure
- provozní protierozní opatření
[eko.] peripheral antierosion berm ditch
- protierozní záchytný příkop obvodový
adj: pettier
- drobnější
prettier
{prIti:R}
- hezčí
production possibility frontier
- hranice produkčních možností
[eko.] production-possibility frontier
- hranice produkčních možností
adj: rattier
- olezlejší
adj: rattier
- podrážděnější
n: rentier
- rentiér
adj: scantier
- omezenější
adj: tastier
{tJsti:R}
- chutnější
[eko.] technical antierosion measure
- technické protierozní opatření
adj: testier
- podrážděnější
Tierra del Fuego
- souostroví u Jižní Ameriky
n: pl. tiers
{ti:rz}
- řady
[eko.] transfrontier pollution
- přeshraniční znečištění
adj: weightier
- závažnější
n: [jmén.] Whittier
příjmení {wIti:R}
- Whittier
adj: wittier
- duchaplnější

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit tier do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tier" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž