Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz thus bylo nalezeno překladů: 24 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
thus
{DAs}
- takto
n: thus
{DAs}
- tak
n: pl. thus
{DAs}
- tedy
n: acanthus - akant
canthus - oční koutek
n: Carthusian - kartuzián
adj: Carthusian - kartuziánský
adj: Carthusian - Kartouzský
n: dianthus - hvozdík
v: enthuse - nadchnout
enthusiasm
{InQu:zi:EzHm}
- entusiasmus
enthusiasm
{InQu:zi:EzHm}
- nadšení
enthusiast
{enQu:zi:Est}
- nadšenec
adj: enthusiastic
{InQu:zi:EstIk}
- nadšený
adv: enthusiastically
{InQu:zi:EstIkli:}
- nadšeně
n: pl. enthusiasts
{enQu:zi:Ests}
- nadšenci
n: helianthus
- slunečnice
[eko.] Malthusian Population Trap.
- Malthusova populační past
methuselah
{mHQju:zHlH}
- metuzalém
overenthusiastic
- příliš nadšený
n: polyanthus
- prvosenka
n: unenthusiastic
{HnInQu:zi:EstIk}
- bez nadšení
unenthusiastically
- bez elánu
n: [bio.] 6 6 xanthus
sporolující bakterie Myxococcus xanthus
- xanthus

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit thus do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "thus" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž