Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz then bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
then
{Den}
- pak
then
{Den}
- potom
then
{Den}
- tedy
then
{Den}
- tehdy
then
{Den}
- tenkrát
then
{Den}
- poté
and then some - a ještě více
n: asthenia - astenie
n: asthenopia - astenopie
n: [female] [jmén.] Athena
{HQi:nH}
- ženské křestní jméno
Athena
řec. bohyně {HQi:nH}
- Aténa
Athens
{EQHnz}
- Athény
Athens
{EQHnz}
- Atény
n: [jmén.] Athens
{EQHnz}
- hl.m. - Řecko
n: [jmén.] Athens
příjmení, okres v USA {EQHnz}
- Athens
[eko.] Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution
- Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution
adj: authentic
{HQentIk}
- originální
adj: authentic
{HQentIk}
- pravý
authentic
{HQentIk}
- autentický
adj: authentic
{HQentIk}
- věrohodný
authentically
{OQentIkli:}
- autenticky
v: authenticate
{OQentHkJt}
- ověřit
adj: authenticated
- ověřený
n: authentication
{OQentHkJLHn}
- ověření
[it.] authentication
{OQentHkJLHn}
- autentizace
n: authenticator
- autentikátor
authenticator
- ověřovatel autenticity
n: authenticity
{OQHntIsIti:}
- skutečnost
n: authenticity
{OQHntIsIti:}
- pravost
n: authenticity
{OQHntIsIti:}
- autentičnost
but then
- ale vlastně
but then
- na druhé straně
by then
- zatím
adv: by then
- tehdy
adj: calisthenic
- kalistenický
n: callisthenics
- gymnastika
n: [jmén.] Demosthenes
příjmení
- Demosthenes
adj: earthen
{RQHn}
- kameninový
adj: earthen
{RQHn}
- hliněný
earthenware
{RQHnwer}
- hliněné zboží
n: earthenware
{RQHnwer}
- kamenina
earthenware
{RQHnwer}
- hliněné nádobí
earthenware
{RQHnwer}
- hrnčířské zboží
Gino Ethen
Camden
- Hayden
n: heathen
{hi:DHn}
- divoch
n: heathen
{hi:DHn}
- pohan
heathendom
- pohanstvo
adj: heathenish
- pohanský
n: heathenism
- pohanství
[zkr.] ICTYBTIHTKY (I Could Tell You But Then I'd Have To Kill You)
- Mohl bych ti to říci, ale musel bych tě potom zabít
n: inauthenticity
- nepravost
n: inauthenticity
- neautentičnost
v: lengthen
{leNQHn}
- prodlužovat
v: lengthen
{leNQHn}
- prodloužit
adj: lengthened
{leNQHnd}
- prodloužený
adj: lengthening
{leNQHnIN}
- prodlužující
n: lengthening
{leNQHnIN}
- prodlužování
n: litheness
- pružnost
n: myasthenia
- svalová slabost
neurasthenia
- neurastenie
neurasthenic
- neurastenický
now and then
- chvílemi
now and then
- tu a tam
n: [chem.] pantothenic acid
- kyselina pantothenová
[eko.] parthenocarpy
- parthenokarpie
n: parthenogenesis
- samobřeznost
parthenogenesis
- partenogeneze
parthenogenesis
- pertenogeneze
n: [náb.] Parthenon
{pa:rQHna:n}
- Parthenon, chrám bohyně Athény na Akropoli v Athénách
n: polythene
- igelit
adj: polythene
- igelitový
[zem.] n: Ruthenia
- Rus
n: ruthenium
- ruthenium
v: smoothen
- hladit
strengthen
{streNQHn}
- posílit
strengthen
{streNQHn}
- upevnit
strengthen
{streNQHn}
- upevňovat
strengthen
{streNQHn}
- utvrdit
strengthen
{streNQHn}
- utvrzovat
strengthen
{streNQHn}
- posilnit
strengthen
{streNQHn}
- posilňovat
[eko.] strengthen
{streNQHn}
- zpevnit
v: strengthen
{streNQHn}
- utužit
v: strengthen
{streNQHn}
- zesílit
strengthen body
- posilnit
strengthen body
- posilňovat
adj: strengthened
{streNQHnd}
- vyztužený
adj: strengthened
{streNQHnd}
- zpevněný
n: strengthener
- posilovač
strengthening
{streNQHnIN}
- zesilování
adj: strengthening
{streNQHnIN}
- sílící
v: strengthens
{streNQHnz}
- zesiluje
then again
- naproti tomu zase
thence
{Dens}
- tudíž
n: thence
{Dens}
- odtud
thenceforth
{DensfOrQ}
- od té chvíle
n: thenceforth
{DensfOrQ}
- dále
thenceforward
- od té chvíle
n: thenceforward
- dále
unauthentic
{AnOQentIk}
- neautentický
adj: unauthenticated
- neověřený
what then
- copak
where then
- kampak
n: [zem.] White Ruthenia
- Bělorusko
who then
- kdopak
n: [chem.] 6 6 xanthene
- xanten

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit then do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "then" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž