Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz text bylo nalezeno překladů: 47 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 43).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
text
{tekst}
- text
adj: text
{tekst}
- textový
text
{tekst}
- článek
v: text
{tekst}
- poslat krátkou textovou zprávu (SMS)
[eko.] bias, context misspecification - zkreslení, kontextově chybná specifikace
[eko.] bias, instrument context - zkreslení, nástrojový kontext
n: context
{ka:ntekst}
- kontext
context
{ka:ntekst}
- souvislost
n: contexts
{ka:nteksts}
- souvislosti
n: pl. contexts
{ka:nteksts}
- kontexty
adj: contextual
- kontextový
n: contextualisation
- kontextualizace
contextualize
- uvést do kontextu
adv: contextually
- souvisle
n: hypertext
{hTpRtekst}
- hypertext
out of context
- vytržený z kontextu
[it.] plain text
- prostý text
n: [it.] plaintext
- čistý text
n: [it.] plaintext
- nešifrovaný text
pretext
{pri:tekst}
- předstíraný důvod
pretext
{pri:tekst}
- uvádět jako záminku
pretext
{pri:tekst}
- vymlouvat se
pretext
{pri:tekst}
- výmluva
pretext
{pri:tekst}
- záminka
set texts
- povinná četba
n: subtext
{sAbtekst}
- podtext
n: teletext
{telHtehkst}
- teletext
[it.] text editor
- textový editor
[it.] text file
- textový soubor
n: [it.] text processor
- textový editor
textbook
{tekstbUk}
- učebnice
textbook
{tekstbUk}
- cvičebnice
n: textbooks
{tekstbUks}
- učebnice
n: textile
{tekstTl}
- textil
textile
{tekstTl}
- textilní
textile material
- textílie
n: textiles
{tekstTlz}
- textilie
textiles
{tekstTlz}
- textily
n: pl. texts
{teksts}
- texty
adj: textual
{teksSHwHl}
- textový
n: textuality
- textualita
adv: textually
- textově
adj: textural
- texturový
adj: textural
- tkaninový
adv: texturally
- tkaninově
n: texture
{teksSR}
- textura
n: pl. textures
{teksSRz}
- textury

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit text do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "text" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž