Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz tender bylo nalezeno překladů: 44 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 30).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
tender
{tendR}
- něžný
adj: tender
{tendR}
- starostlivý
adj: tender
{tendR}
- měkký
adj: tender
{tendR}
- jemný
adj: tender
{tendR}
- citlivý
[eko.] tender
{tendR}
- nabídka
tender
{tendR}
- delikátní
tender
{tendR}
- ošetřovatel
tender
{tendR}
- pečovatel
tender
{tendR}
- veřejná soutěž
n: tender
{tendR}
- oferta
n: tender
{tendR}
- ošetřovatelka
n: tender
{tendR}
- tendr
n tender
{tendR}
- konkurs
n: attender - návštěvník
bartender
{ba:rtendR}
- výčepní
contender
{kHntendR}
- soutěžící
n: contender
{kHntendR}
- uchazeč
contenders
{kHntendRz}
- uchazeči
n: extender
- nástavec
goaltender
- brankář
legal tender
- zákonné platidlo
n: pretender
- uchazeč
n: pretender
- žadatel
adj: tender-hearted
- soucitný
tenderer
- předkladatel nabídky
adj: tenderest
- nejjemnější
n: tenderfoot
- nováček
n: tenderfoot
- zelenáč
tenderhearted
- s měkkým srdcem
adj: tenderhearted
- soucitný
tendering
{tendRIN}
- vyhlášení soutěže
adj: [potr.] tenderised
maso zjemněné marinováním
- zjemněný
v: tenderize
- rozklepat
tenderloin
{tendRlYn}
- jemná svíčková
tenderly
{tendRli:}
- něžně
tenderness
{tendRnHs}
- něha
tenderness
{tendRnHs}
- něžnost
n: tenderness
{tendRnHs}
- citlivost
n: tenderness
{tendRnHs}
- jemnost
n: tenderness
{tendRnHs}
- měkkost
n: pl. tenders
{tendRz}
- nabídky
n: tenders
{tendRz}
- pečovatelé
n: pl. tenders
{tendRz}
- tendry

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit tender do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tender" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž