Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz technical bylo nalezeno překladů: 23 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 21).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: technical
{teknIkHl}
- odborný
technical
{teknIkHl}
- technický
[eko.] efficiency, technical - efektivnost, technická
[eko.] ekonotechnical comasation - hospodářskotechnická úprava pozemků
[eko.] forest-technical antierosion measure - lesnickotechnické protierozní opatření
[eko.] forest-technical soil conservation measure - lesnickotechnické protierozní opatření
adj: non-technical - netechnický
adj: nontechnical
{na:nteknIkHl}
- netechnický
adj: pyrotechnical
- pyrotechnický
technical advance
- technický pokrok
[eko.] technical antierosion measure
- technické protierozní opatření
[eko.] technical assistance programmes
- programy technické asistence
[eko.] technical change
- technická změna
[eko.] technical expert
Osoba, která předává specifické znalosti nebo zkušenosti týmu auditorů, ale která nevystupuje jako auditor
- technický expert
n: technical sergeant
- rotmistr
[eko.] technical soil conservation measure
- technické protierozní opatření
n: pl. technicalities
{teknHkElHti:z}
- formality
n: pl. technicalities
{teknHkElHti:z}
- techniky
n: technicalities
{teknHkElHti:z}
- technologie
n: technicality
{teknHkElIti:}
- formalita
n: technicality
{teknHkElIti:}
- technika
adv: technically
{teknIkHli:}
- technicky
adj: untechnical
- neodborný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit technical do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "technical" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž