Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz tab bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: tab
{tEb}
- tabulátor
v: tab
{tEb}
- tabelovat
n: tab
{tEb}
- poutko
acceptability
{HkseptHbIlHti:}
- přijatelnost
[eko.] acceptability principle.
- princip přijatelnosti
adj: acceptable
{EkseptHbHl}
- přípustný
adj: acceptable
{EkseptHbHl}
- přijatelný
[eko.] acceptable daily intake
Stanovená denní expoziční dávka, která pravděpodobně nebude mít škodlivé účinky ani když expozice bude pokračovat po celý život.
- přípustný denní příjem
[eko.] acceptable daily intake (ADI) of harmful substance
- přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
[eko.] acceptable daily intake (ADI) of harmful substance
- ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
n: acceptableness
- přijatelnost
acceptably
- přijatelně
n: accountability
{HkVntHbIlIti:}
- zodpovědnost
adj: accountable
{HkVntHbHl}
- zodpovědný
adj: accountable
{HkVntHbHl}
- vysvětlitelný
accountable
{HkVntHbHl}
- odpovědný
accountable for
za co
- odpovědný
accountable to
komu
- odpovědný
accountable to sb. for st.
komu za co
- odpovědný
adv: accountably
- vysvětlitelně
acetabulum
- kloubní jamka
adj: actable
- hratelný
adaptability
{HdEptHbIlHti:}
- přizpůsobivost
adj: adaptable
{HdEptHbHl}
- přizpůsobitelný
adj: adjustable
{HZAstHbHl}
- regulovatelný
[eko.] adjustable
{HZAstHbHl}
- nastavitelný
adj: adjustable
{HZAstHbHl}
- posuvný
adj: adjustable
{HZAstHbHl}
- přizpůsobitelný
adjustable spanner
- francouzský klíč
adjustable wrench
- francouzský klíč
adv: adjustably
- přizpůsobitelně
[eko.] aerobic sludge stabilisation
- aerobní stabilizace kalu
[eko.] aerobic sludge stabilization period
- doba aerobní stabilizace kalu
[eko.] aggregation stability
- agregační stabilita
adj: allocatable
- přidělitelný
antidisestablishmentarianism
- týkající se establishmentu
n: arrestable
- schopný zatknutí
attaboy
- dobrá práce!
adj: attributable
{HtrIbjHtHbaxl}
- přisouditelný
[eko.] attributable risk
V podstatě stejný pojem pro nekarcinogenní riziko rozdíl mezi rizikem škodlivého účinku způsobeného expozicí toxické látce a rizikem tohoto účinku bez expozice.
- atributivní riziko
[eko.] automatic stabilizer
- automatický stabilizátor
adj: avertable
- odvratitelný
backstab
- rána pod pás
backstab
- nečestné jednání
n: backstabber
- osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající/podrážející vás za zády
n: backstabbing
- podražení
adj: backstabbing
- podrážející
basal metabolism
- bazální metabolizmus
be suitable
- hodit se
be suitable
- být vhod
be suitable for
- hodit se pro (něco)
bedside table
- noční stolek
adj: bistable
- bistabilní
adj: bootable
- zaveditelný
[eko.] built-in stabilizer
- zabudovaný stabilizátor
call tabs
- zkasírovat návštěvníky baru
cantabile
- zpěvně
catabiosis
- katabióza
adj: catabolic
- katabolický
n: catabolism
- katabolismus
adj: charitable
{SErHtHbHl}
- dobročinný
adv: charitably
{SerItHbli:}
- dobročinně
circumventable
- schopný být přelstěn
coffee table
- konferenční stolek
adj: cogitable
- myslitelný
n: collectability
- vymahatelnost
collectable
- dobytný např. dluh
collectable
- splatný
comfortable
{kAmfRtHbHl}
- komfortní
adj: comfortable
{kAmfRtHbHl}
- pohodlný
adj: comfortable
{kAmfRtHbHl}
- příjemný
adj: comfortable
{kAmfRtHbHl}
- spokojený
comfortable income
- dostatečný příjem
adv: comfortably
{kAmfRtHbli:}
- pohodlně
adv: comfortably
{kAmfRtHbli:}
- komfortně
n: commutability
- změnitelnost
adj: commutable
- zaměnitelný
adj: completable
- kompletovatelný
n: computability
- vypočitatelnost
adj: computable
- vypočitatelný
adv: computably
- vypočitetelně
n: constable
{ka:nstHbHl}
- strážník
n: constabulary
{kHnstEbjHleri:}
- policie
adj: constructable
- zkonstruovatelný
[eko.] contact aerobic sludge stabilization
- kontaktní aerobní stabilizace kalu
contactable
- schopný být kontaktován
adj: contestable
{kHntestHbHl}
- napadnutelný
adj: correctable
- opravitelný
n: countability
- spočitatelnost
adj: [mat.] countable
{kVntHbHl}
- spočetný
adv: countably
- spočitatelně
adv: countably
- počitatelně
adj: creatable
- vytvořitelný
n: creditability
- chvályhodnost
adj: creditable
{kredHtHbHl}
- započitatelný
adj: creditable
{kredHtHbHl}
- solidní
adj: creditable
{kredHtHbHl}
- chválihodný
adv: creditably
{kredHtHbli:}
- úctyhodně
adj: cultivatable
- obdělávatelný
database
{dJtHbJs}
- databázový
database
{dJtHbJs}
- databáze
databases
{dJtHbJsIz}
- databáze
adj: datable
- datovatelný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit tab do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "tab" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž